Bimaroz Duo 0,3mg/ml+5mg/ml,krople do oczu,3 ml, 3 butel.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Bimaroz Duo 0,3mg/ml+5mg/ml,krople do oczu,3 ml, 3 butel.

114,84

Kupujący Bimaroz Duo,0,3mg/ml+5mg/ml,krople do oczu,3 ml, 3 butel.
Kupowali również