Bimaroz Duo 0,3mg/ml+5mg/ml, krople do oczu, 3 ml, 3 butelki


Zdjęcie podglądowe recepty

Bimaroz Duo 0,3mg/ml+5mg/ml, krople do oczu, 3 ml, 3 butelki

116,66

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których nie następuje dostateczna reakcja na stosowane miejscowo leki blokujące receptory beta-adrenergiczne lub analogi prostaglandyn.

Produkt leczniczy Bimaroz Duo składa się z dwóch substancji czynnych: bimatoprostu i maleinianu tymololu. Te dwa składniki obniżają podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe w wyniku komplementarnych mechanizmów działania, a ich skojarzone działanie prowadzi do dodatkowego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w porównaniu z każdym z tych leków osobno. Produkt leczniczy Bimaroz Duo charakteryzuje się szybkim początkiem działania.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: przekrwienie spojówek, nieżyt nosa, ból i zawroty głowy.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reaktywna choroba dróg oddechowych, w tym astma oskrzelowa lub astma oskrzelowa w wywiadzie, ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego, blok zatokowo-przedsionkowy niekontrolowany przez rozrusznik serca, blok przedsionkowo-komorowy stopnia drugiego lub trzeciego, objawowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Nie należy stosować produktu leczniczego Bimaroz Duo u kobiet będących w ciąży i karmiących piersią.

Produkt leczniczy Bimaroz Duo wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podobnie jak w przypadku innych leków okulistycznych, jeśli przy zakraplaniu leku wystąpi przejściowa utrata ostrości widzenia, pacjent powinien poczekać do momentu poprawy widzenia przed podjęciem jazdy lub obsługi maszyn.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Jeden ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu i 5 mg tymololu (w postaci 6,8 mg tymololu maleinianu). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każdy ml roztworu zawiera 0,05 mg benzalkoniowego chlorku.

Kupujący Bimaroz Duo,0,3mg/ml+5mg/ml,krople do oczu,3 ml, 3 butel.
Kupowali również