Biomentin 10 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Biomentin 10 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

39,69

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Choroba Alzheimera o nasileniu umiarkowanie ciężkim do ciężkiego.

Łagodzi objawy choroby Alzheimera.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  • Często: bóle głowy, senność, zaparcia, podwyższone wyniki stężenia enzymów wątrobowych, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, spłycenie oddechu, wysokie ciśnienie krwi, uczulenie (nadwrażliwość) na lek.
  • Niezbyt często: zmęczenie, splątanie, zakażenia grzybicze, wymioty, nieprawidłowy chód, omamy, niewydolność serca, wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/zakrzepy z zatorami).Bardzo rzadko: napady padaczkowe.
  • Częstość nieznana: zapalenie wątroby i reakcje psychotyczne, zapalenie trzustki.

Lek może niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną.

Poinformuj lekarza:

  • Gdy masz uczulenie na memantyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, napady padaczkowe, zaburzenia czynności nerek, przebyty w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego, zastoinową niewydolność krążenia lub na niekontrolowane nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi).
  • Gdy stosujesz inne leki. Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. W szczególności stosowanie leku Biomentin może wywoływać zmiany w działaniu następujących leków:amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu; dantrolenu, baklofenu (leków rozkurczających mięśnie szkieletowe); cymetydyny, ranitydyny (leków stosowanych w chorobie wrzodowej, zgadze i niestrawności), prokainamidu, chinidyny (leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca), chininy (leku stosowanego w malarii), nikotyny (stosowanej w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych); hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków zawierających hydrochlorotiazyd) – leku stosowanego w nadciśnieniu tętniczym; środków antycholinergicznych (substancji stosowanych zazwyczaj w leczeniu zaburzeń ruchowych lub skurczów jelit); leków przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych); barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne); agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna); neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych); doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) – leków rozrzedzających krew.
  • Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także, gdy karmisz piersią. Podawanie leku Biomentin kobietom w ciąży nie jest zalecane.Kobiety stosujące lek Biomentin nie powinny karmić piersią.

Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. 

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku (co odpowiada 8,31 mg memantyny).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 125,20 mg.

Kupujący Biomentin, 10 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również