Biosotal 40 Tabletki, 40 mg, 60 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Biosotal 40 Tabletki, 40 mg, 60 szt.

9,31

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

  • Zagrażające życiu komorowe zaburzenia rytmu serca,
  • nadkomorowe zaburzenia rytmu: migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, częstoskurcz śródwęzłowy i okołowęzłowy,
  • zaburzenia rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a

Sotalol ma zarówno działanie charakterystyczne dla leków beta-adrenolitycznych jak i powoduje wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego. Sotalol wydłuża czas trwania potencjału czynnościowego w mięśniu sercowym, opóźniając fazę repolaryzacji. Główne działanie sotalolu polega na wydłużeniu okresu refrakcji w przedsionkach, komorach i dodatkowych drogach przewodzenia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstsze działania niepożądane sotalolu wynikają z jego zdolności blokowania receptorów β-adrenergicznych. Działania niepożądane mają zwykle przejściowy charakter i rzadko wymagają odstawienia leku. Ponadto ustępują one zwykle po zmniejszeniu dawki podawanego leku. Najistotniejsze działania niepożądane dotyczą aktywności proarytmicznej, włączając zaburzenia rytmu typu torsades de pointes.

U niektórych osób sotalol może powodować bóle i zawroty głowy, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania. Może to czasowo ograniczyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na sotalol, sulfonamidy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, choroby serca, niedociśnienie, astmę oskrzelową i inne stany spastyczne oskrzeli, zaburzenia krążenia obwodowego, zaburzenia czynności nerek, niewyrównane zaburzenia elektrolitowe (obniżony poziom potasu, magnezu), guz chromochłonny nadnerczy, cukrzycę, nadczynność tarczycy.
 
Gdy przyjmujesz leki na serce (inne leki przeciwarytmiczne), obniżające ciśnienie, uspokajające i nasenne, doustne leki przeciwcukrzycowe, insulinę, leki zobojętniające sok żołądkowy. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie stosować w pierwszym trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Stosownie leku w drugim i trzecim trymestrze ciąży ograniczone jest do przypadków, gdy potencjalne korzyści dla matki wynikające ze stosowania leku przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka produktu leczniczego Biosotal 40 zawiera 40 mg sotalolu chlorowodorku (Sotaloli hydrochloridum).

Substancja pomocnicza: laktoza 15 mg.

Kupujący Biosotal 40, 40 mg, tabl., 60 szt
Kupowali również