Biotrakson 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Biotrakson 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka

15,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ciężkie zakażenia dróg moczowych, oddechowych, kości, stawów, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia skóry i tkanek miękkich.

Bakteriobójcze.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ból, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie żyły po podaniu dożylnym, odczyny alergiczne.

Często zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, luźne stolce, nudności, wymioty), zaburzenia funkcji wątroby.

Niezbyt często: ból i zawroty głowy, wysypka skórna, pokrzywka, osutka, świąd, obrzęk i alergiczne zapalenie skóry, zaburzenia oddawania moczu.

Rzadko obserwowano reakcje anafilaktyczne (w tym skurcz oskrzeli) i rzekomoanafilaktyczne, zmiany obrazu krwi, kandydozę, grzybicę narządów rodnych, zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej i języka, odkładanie się złogów soli wapniowej ceftriaksonu w drogach żółciowych (kamica rzekoma pęcherzyka żółciowego) oraz w drogach moczowych, bezmocz i zaburzenia czynności nerek. 

Bardzo rzadko agranulocytoza (przeważnie po dużych dawkach), zapalenie trzustki, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka.

Obserwowano także gorączkę polekową i dreszcze.  

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe, penicyliny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, choroby nerek i/lub wątroby.
 
Gdy przyjmujesz antybiotyki aminoglikozydowe, silnie działające leki moczopędne, benzodiazepiny. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Dożylnie lub domięśniowo. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Każda fiolka zawiera 1 g ceftriaksonu (Ceftriaxonum) w postaci ceftriaksonu sodowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód. Każdy gram produktu zawiera 83 mg sodu (3,6 mmol).

Kupujący Biotrakson,1 g, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz.,1 fiol
Kupowali również