Biotropil 800 800 mg, tabletki powlekane, 60 szt., blister (4x15)


Zdjęcie podglądowe recepty

Biotropil 800 800 mg, tabletki powlekane, 60 szt., blister (4x15)

29,89

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Biotropil stosuje się:

 

u dorosłych:

  • w leczeniu miklonii pochodzenia korowego,
  • w leczeniu zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego;

 

u dzieci:

  • w leczeniu zaburzeń dyslektycznych, jednocześnie z terapią logopedyczną. 

Piracetam oddziałuje na komórki nerwowe i układ naczyniowy. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: nerwowość, zwiększenie masy ciała. 

  • Nadwrażliwość na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Krwawienie śródmógowe.
  • Schyłkowa niewydolność nerek.
  • Pląsawica Huntingtona. 

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. 

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Jedna tabletka powlekana zawiera 800 mg piracetamu (Piracetamum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 13,20 mg.

Kupujący Biotropil 800, 800 mg, tabl.powl.,60 szt,bl(4x15)
Kupowali również