Zdjęcie produktu Bisacodyl VP

Bisacodyl VP 5 mg, tabletki dojelitowe, (i.rów), Delf, Bułg, 30 szt.

Preparat syntetyczny o działaniu przeczyszczającym.

12,09

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Zaparcia

Lek Bisacodyl VP jest stosowany doraźnie w zaparciach różnego pochodzenia: nawykowych i przewlekłych zaparcia u obłożnie chorych, nawykowych zaparciach w podeszłym wieku, zaparciach po zmianie diety, zaparciach w okresie pooperacyjnym. Polecany jest również w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.

Lek Bisacodyl VP jest środkiem przeczyszczającym i wiatropędnym działającym bezpośrednio na jelito grube. W wyniku działania na nerwy w ścianie jelita nasila skurcze jelit i pobudza ruchy perystaltyczne. Lek zwiększa również ilość niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym, co wzmacnia jego działanie przeczyszczające.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • bóle brzucha i biegunka.

U pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające odnotowano zawroty głowy i (lub) omdlenia w trakcie defekacji.

Nie należy stosować leku Bisacodyl VP w przypadku wystąpienia:

 • nadwrażliwość na składniki preparatu,
 • zespół ostrego brzucha (w tym niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego),
 • bólów brzucha o nieznanej etiologii z obecnością nudności i wymiotów,
 • choroby Leśniowskiego-Crohna,
 • wrzodziejącego zapalenie jelita grubego,
 • krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • ciężkiego odwodnienia.
 • Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających, oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej (w tym zmniejszenie stężenia potasu we krwi).
 • Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia.
 • Nie stosować w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty.
 • U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem leku nie należy stosować bez zalecenia lekarza.
 • Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u pacjentów w każdym wieku w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.
 • Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Bisacodyl VP może wchodzić w interakcje z:

 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy,
 • glikozydami naparstnicy,
 • lekami moczopędnymi,
 • kortykosteroidami.

 

Stosowanie leku Bisacodyl VP jednocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub mlekiem zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Produkt należy przyjmować nie wcześniej, niż 1 godzinę po przyjęciu leku zobojętniającego sok żołądkowy lub wypiciu mleka.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Bisacodyl VP nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

 

Nie należy stosowac u dzieci do 4 lat.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: doustnie, 1-2 tabletki na noc.

Dzieci w wieku 4-10 lat: doustnie, 1 tabletka na noc.

 • U osób w wieku podeszłym, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki.
 • Preparat należy połknąć w całości i obficie popić wodą, nie rozgryzać ani nie rozkruszać.

Substancją czynną leku jest bisakodyl (Bisacodylum)

1 tabletka dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu.

Substancje pomocnicze: Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E 124) lak, symetykon.

Kupujący Bisacodyl VP, 5 mg, tabl.dojelit.,(i.row),Delf,Bulg, 30 szt
Kupowali również