Bisocard 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Bisocard 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt.

52,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego. 

Obniża ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na początku leczenia sporadycznie obserwowano uczucie zmęczenia i osłabienia, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, depresję, uczucie marznięcia lub drętwienia kończyn, zwiększenie objawów niedkrwienia kończyn, chromania przestankowego, zespołu Raynauda. Nasilenie tych objawów jest zazwyczaj niewielkie i zwykle ustępują one po 1-2 tygodniach od rozpoczęcia terapii.

Rzadko może wystąpić nasilenie duszności u chorych z astmą oskrzelową. Podczas leczenia należy zachować ostrożność w przypadku prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na bisoprolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, masz zaburzenia rytmu serca, astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, gdy miewasz ból kończyn w trakcie chodzenia lub gdy łatwo marzną Ci palce dłoni.

Gdy przyjmujesz inne leki obniżające ciśnienie krwi, glikozydy naparstnicy (Digoxin, Medigox), leki przeciwcukrzycowe.

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Lek można stosować w ciąży, gdy lekarz oceni, że jest to bezwzględnie konieczne. Nie jest zalecane karmienie piersią podczas przyjmowania bisoprololu.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. 

Bisocard, 10 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna w ilości 115 mg.

Kupujący Bisocard,10 mg, tabl.powl., 60 szt
Kupowali również