Bisocard 2,5 mg, tabletki powlekane, 60 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Bisocard 2,5 mg, tabletki powlekane, 60 szt.

29,39

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego. 

Obniża ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Na początku leczenia sporadycznie obserwowano uczucie zmęczenia i osłabienia, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia snu, depresję, uczucie marznięcia lub drętwienia kończyn, zwiększenie objawów niedkrwienia kończyn, chromania przestankowego, zespołu Raynauda. Nasilenie tych objawów jest zazwyczaj niewielkie i zwykle ustępują one po 1-2 tygodniach od rozpoczęcia terapii.

Rzadko może wystąpić nasilenie duszności u chorych z astmą oskrzelową. Podczas leczenia należy zachować ostrożność w przypadku prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na bisoprolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, masz zaburzenia rytmu serca, astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, gdy miewasz ból kończyn w trakcie chodzenia lub gdy łatwo marzną Ci palce dłoni.

Gdy przyjmujesz inne leki obniżające ciśnienie krwi, glikozydy naparstnicy (Digoxin, Medigox), leki przeciwcukrzycowe.

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Lek można stosować w ciąży, gdy lekarz oceni, że jest to bezwzględnie konieczne. Nie jest zalecane karmienie piersią podczas przyjmowania bisoprololu.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. 

Jedna tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna w ilości 122,5 mg.

Kupujący Bisocard, 2,5 mg, tabl.powl., 60 szt
Kupowali również