Bonogren 200 mg, tabletki powlekane, 60 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Bonogren 200 mg, tabletki powlekane, 60 szt.

84,34

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Leczenie schizofrenii. Leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów maniakalnych.

Przeciwpsychotyczne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: szybkie bicie serca, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, niestrawność, łagodne osłabienie, obrzmienie rąk i nóg, zwiększenie masy ciała (głównie podczas pierwszego tygodnia leczenia), zapalenie błony śluzowej nosa, niskie ciśnienie krwi w pozycji stojącej, chwilowa utrata świadomości, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (enzym wydzielający się przy uszkodzeniu tkanki mięśniowej), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia cukru we krwi, zmiany obrazu krwi, omdlenia.

Niezbyt często: reakcje alergiczne, napady padaczkowe, zespół niespokojnych nóg, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko: żółtaczka (zażółcenie skóry), długotrwałe i bolesne erekcje, złośliwy zespół neuroleptyczny (stan objawiający się zaburzeniami świadomości, gorączką, wyraźną sennością, sztywnością mięśni, wyraźnymi zmianami ciśnienia krwi oraz bicia serca.

Bardzo rzadko: ciężka reakcja alergiczna, wysoki poziom cukru we krwi, niekontrolowane odruchy, głównie twarzy i języka, zapalenie wątroby.
 
Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. senność, zawroty i bóle głowy stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na kwetiapinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, choroby serca i/lub naczyń, skłonność do nadciśnienia, padaczkę, cukrzycę, niewydolność wątroby, nietolerancję niektórych cukrów (lek zawiera laktozę).
 
Gdy przyjmujesz inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy, itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, antybiotyki z grupy makrolidów, inhibitory proteazy HIV, ryfampicynę, glikokortykosteroidy. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Stosowanie leku w ciąży ograniczone jest do przypadków, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. 

Każda 200 mg tabletka powlekana zawiera 200 mg, kwetiapiny (Quetiapinum) w postaci fumaranu kwetiapiny.

Każda 200 mg tabletka powlekana zawiera 56,00 mg laktozy jednowodnej.

Kupujący Bonogren, 200 mg, tabl.powl., 60 szt
Kupowali również