Bonogren SR 300 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Bonogren SR 300 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt

123,30

Kupujący Bonogren SR, 300 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt
Kupowali również