Briglau Free 2 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 3 butelki


Zdjęcie podglądowe recepty

Briglau Free 2 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 3 butelki

63,71

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Lek Briglau Free jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym: w monoterapii u pacjentów, u których leczenie miejscowymi lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne (beta-adrenolitykami) jest przeciwwskazane oraz jako leczenie wspomagające w połączeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, kiedy ciśnienie śródgałkowe jest niewystarczająco zmniejszane przy zastosowaniu pojedynczego leku.

Produkt Briglau Free to lek przeciwjaskrowy, zmniejszania ciśnienie wewnątrz oka.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): Działania dotyczące oka: podrażnienie gałek ocznych (zaczerwienienie oczu, uczucie pieczenia, kłucia, świąd, uczucie obecności ciała obcego w oku, pęcherzyki lub białe plamki na spojówkach), zamglone widzenie, reakcje alergiczne oka, alergiczne zapalenie powiek i (lub) spojówek. Działania ogólne: ból głowy, suchość w ustach i uczucie zmęczenia i (lub) senność.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO), leki przeciwdepresyjne.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości: depresja, osłabionasprawność psychiczna, zaburzenia krążenia krwi w mózgu, zaburzenia pracy serca, zaburzenia krążenia w kończynach lub niedociśnienie, zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja, że pacjent przyjmuje: leki obniżające ciśnienie krwi; leki nasercowe, w tym digoksynę; leki przeciwbólowe, uspokajające, opioidowe leki przeciwbólowe, barbiturany; leki, które mogą wpływać na metabolizm, takie jak chloropromazyna, metylfenidat oraz rezerpina; leki znieczulające; izoprenalina i prazosyna; inhibitory monoaminooksygenazy (MAO) lub leki przeciwdepresyjne, w tym amitryptylinę, nortryptylinę, klomipraminę, mianserynę, wenlafaksynę oraz duloksetynę; leki stosowane w innych schorzeniach, nawet nie związanych z chorobą oka, lub jeśli dawkowanie jakiegokolwiek stosowanego obecnie leku uległo zmianie.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się przyjmowania leku w okresie karmienia piersią, o stosowaniu leku w ciąży decyzje podejmuje lekarz.

Nie należy stosować leku Briglau Free u osób w wieku poniżej 12 lat.

Przez krótki czas po użyciu kropli u pacjenta może występować niewyraźne widzenie. Przed kontynuacją prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy odczekać do powrotu wyraźnego widzenia.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek Briglau Free przeznaczony jest wyłącznie do podawania do oczu.

Substancją czynną leku jest brymonidyny winianu (Brimonidini tartras).

Każdy ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

Substancje pomocnicze: alkohol poliwinylowy 40-88, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu chlorek, kwas solny, rozcieńczony (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Kupujący Briglau Free, 2 mg/ml, krople do oczu, 5 ml, 3 butelki
Kupowali również