Brintellix – tabletki 10 mg Tabletka powlekana, 10 mg, 28 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Brintellix – tabletki 10 mg Tabletka powlekana, 10 mg, 28 sztuk

Brintellix to preparat zaliczany do grupy leków przeciwdepresyjnych, działający na ośrodkowy układ nerwowy. Substancją czynną leku jest wortioksetyna, która wpływa na receptory serotoniny w mózgu, tym samym blokując działanie niektórych z nich, a pobudzając inne. Lek Brintellix stosuje się przede wszystkim w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych. Łagodzi on wiele objawów choroby związanych ze smutkiem, lękiem, zaburzeniami snu, trudnościami z koncentracją, problemami z łaknieniem, apatią, czy poczuciem braku wartości. Lek Brintellix wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. Dostępny jest między innymi w postaci tabletek.

119,23

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Wskazaniem do stosowania leku Brintellix jest występowanie dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych. Preparat wskazany jest w celu łagodzenia wielu objawów depresji, między innymi takich jak: • smutek, • napięcie wewnętrzne (uczucie lęku), • zaburzenia snu (mniejsza ilość snu), • zmniejszony apetyt, • trudności z koncentracją, • poczucie braku wartości, • utrata zainteresowania wykonywaniem ulubionych czynności, • uczucie spowolnienia. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę.
Swoje właściwości przeciwdepresyjne lek Brintellix zawdzięcza substancji czynnej o nazwie wortioksetyna. Uważa się, że mechanizm działania wortioksetyny ma związek z modulowaniem aktywności receptorów serotoninergicznych oraz zahamowaniem aktywności przenośnika serotoniny (5-HT). Serotonina jest neuroprzekaźnikiem - substancją chemiczną przekazującą sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi. Bierze ona udział w kontrolowaniu nastroju i może regulować działanie innych neuroprzekaźników mogących mieć związek z depresją i uczuciem lęku. Podejrzewa się, że w wyniku działania wartioksetyny zmniejsza się nasilenie depresji. Jak każdy lek, Brintellix też może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Obserwowane działania niepożądane były na ogół łagodne do umiarkowanych i występowały w ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia. Reakcje były zwykle przejściowe i nie prowadziły do przerwania leczenia. • Bardzo często mogą występować: nudności. • Często: biegunka, zaparcie, wymioty, zawroty głowy, swędzenie całego ciała, zmniejszony apetyt, dziwne sny. • Niezbyt często: zgrzytanie zębami, zaczerwienienie twarzy, nocne poty. • Częstość nieznana: zespół serotoninowy. U pacjentów przyjmujących leki tego typu obserwowano wzrost ryzyka złamań kości.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Brintellix jest uczulenie na wortioksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego preparatu. Ponadto nie należy przyjmować leku Brintellix jeśli pacjent przyjmuje inne leki na depresję znane jako nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy lub selektywne inhibitory MAO-A. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Brintellix, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent: • przyjmuje leki o tzw. działaniu serotoninergicznym, takie jak: tramadol (silny lek przeciwbólowy), sumatryptan i leki podobne, których nazwy substancji czynnych kończą się na “tryptan” (stosowane w leczeniu migreny). Przyjmowanie tych leków razem z lekiem Brintellix może zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Zespół ten może przebiegać z omamami, mimowolnymi skurczami mięśni, przyspieszonym biciem serca, wysokim ciśnieniem krwi, gorączką, nudnościami i biegunką. • miał napady drgawkowe (napady padaczkowe), • wystąpiła u niego mania, • ma tendencję do krwawień lub siniaków, • ma małe stężenie sodu we krwi, • ma 65 lat lub więcej, • cierpi na ciężką chorobę nerek, • cierpi na ciężką chorobę wątroby lub na chorobę wątroby zwaną marskością. U pacjentów z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi mogą niekiedy wystąpić myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa. Myśli te mogą się nasilić po rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ wszystkie te leki zaczynają działać dopiero po pewnym czasie, zazwyczaj po dwóch tygodniach, a niekiedy później. Lek Brintellix nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak informacji dotyczących tej grupy wiekowej. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jak wiele innych leków, jednoczesne stosowanie tego leku i alkoholu nie jest zalecane. Leku Brintellix nie należy stosować w ciąży, chyba, że lekarz uważa, iż jest to bezwzględnie konieczne. Pacjentki, które w pierwszych 3 miesiącach ciąży przyjmowały leki na depresję, w tym Brintellix, powinny być świadome ryzyka wystąpienia u noworodka następujących objawów: trudności w oddychaniu, sinego zabarwienia skóry, napadów drgawkowych, zmiany temperatury ciała, trudności z pobieraniem pokarmu, wymiotów, małego stężenia cukru we krwi, sztywności lub wiotkości mięśni, wzmożonych odruchów, drżenia, drżączki, drażliwości, letargu, ciągłego płaczu, senności i trudności ze snem. Jeśli u noworodka występuje którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy spodziewać się, że składniki leku Brintellix będą przenikać do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku Brintellix podczas karmienia piersią. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjentka powinna przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie leku Brintellix, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki. Lek Brintellix należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Brintellix należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Brintellix wynosi 10 mg wortioksetyny w pojedynczej dawce dobowej u dorosłych w wieku poniżej 65 lat. Lekarz może zwiększyć dawkę leku maksymalnie do 20 mg wortioksetyny na dobę lub zmniejszyć do minimalnej dawki 5 mg wortioksetyny na dobę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Dla osób w wieku 65 lat lub starszych dawka początkowa wynosi 5 mg wortioksetyny raz na dobę. Należy przyjąć jedną tabletkę popijając szklanką wody. Tabletkę można przyjmować z jedzeniem lub bez. Należy przyjmować lek Brintellix tak długo, jak to zalecił lekarz. Należy nadal przyjmować Brintellix nawet, jeśli przez pewien czas pacjent nie odczuwa poprawy. Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 6 miesięcy po tym, jak pacjent poczuje się lepiej. Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Brintellix, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i wszelkie pozostałe tabletki. Należy postąpić tak, nawet jeśli nie występują żadne objawy dyskomfortu. Objawami przedawkowania są zawroty głowy, nudności, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku, swędzenie całego ciała, senność i zaczerwienienie twarzy. Lek Brintellix nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się jednak ostrożność podczas wykonywania tych czynności po rozpoczęciu leczenia lekiem Brintellix lub po zmianie dawki.
Substancją czynną leku Brintellix jest wortioksetyna. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg wortioksetyny (w postaci bromowodorku). Pozostałe składniki to mannitol (E421), mikrokrystaliczna celuloza, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa (typu A), magnezu stearynian, hypromeloza, Makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Kupujący Brintellix, 10 mg, tabl.powl., 28 szt,bl
Kupowali również