Buccolam 7,5 mg/1,5 ml, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 4 ampułko-strzykawki


Zdjęcie podglądowe recepty

Buccolam 7,5 mg/1,5 ml, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 4 ampułko-strzykawki

432,08

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Leczenie przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do 18 lat).

Produkt BUCCOLAM mogą podawać rodzice/opiekunowie pacjentom, u których rozpoznano padaczkę. U niemowląt w wieku 3-6 miesięcy leczenie powinno być prowadzone w szpitalu, gdzie możliwe jest monitorowanie stanu pacjenta oraz dostępny jest sprzęt do resuscytacji. 

Midazolam ma działanie przeciwdrgawkowe. Wykazuje również działanie uspokajające i nasenne o znacznym natężeniu, przeciwlękowe i zwiotczające mięśnie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: uspokojenie, senność, zmniejszony poziom świadomości, depresja oddechowa.

  • Nadwrażliwość na substancję czynną, benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Miastenia gravis (nużliwość mięśniowa).
  • Ciężka niewydolność oddechowa.
  • Zespół bezdechu sennego.
  • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Midazolam może być stosowany w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne. W razie podawania midazolamu w trzecim trymestrze ciąży, należy brać pod uwagę ryzyko dla noworodków.

Karmienie piersią: midazolam przenika do mleka ludzkiego w małych ilościach (0,6%). Przerwanie karmienia piersią po podaniu pojedynczej dawki midazolamu może zatem nie być konieczne.

Midazolam wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Uspokojenie, zaburzenia pamięci, zaburzenia uwagi oraz zaburzenia pracy mięśni mogą odwracalnie niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze lub obsługiwania maszyn. 

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda ampułko-strzykawka doustna zawiera 7,5 mg midazolamu (w postaci chlorowodorku) w 1,5 ml roztworu.

Kupujący Buccolam, 7,5 mg/1,5 ml, roztw.d/stos.w j.ustn.,4 amp-strzyk.
Kupowali również