Budezonid LEK-AM 200 mcg, prosz.d/inh.w kaps.tw.,120 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Budezonid LEK-AM 200 mcg, prosz.d/inh.w kaps.tw.,120 szt

40,01

Kupujący Budezonid LEK-AM, 200 mcg, prosz.d/inh.w kaps.tw.,120szt+inh.
Kupowali również