Budiair (200mcg/d), aerozol, wziewny, 200 dawek+ustnik


Zdjęcie podglądowe recepty

Budiair (200mcg/d), aerozol, wziewny, 200 dawek+ustnik

65,74

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Różne postaci astmy oskrzelowej, przewlekłe spastyczne zapalenie oskrzeli w profilaktyce i leczeniu zaostrzeń. Lek stosowany jest w aerozolu do wdechów w przewlekłym leczeniu choroby, w zapobieganiu napadom lub zaostrzeniom - lek nie przerywa napadów duszności.

Przeciwzapalne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  • Często: kaszel, chrypka, podrażnienia gardła, grzybica jamy ustnej i gardła, trudności w przełykaniu.
  • Rzadko: łatwe siniaczenie, scieńczenie skóry, pokrzywka, wysypka, stany zapalne skóry, świąd, rumień, depresja, reakcje agresywne, drażliwość, niepokój, psychoza, zmiany zachowania u dzieci, niepokój ruchowy, zwiększona aktywność ruchowa, skurcz oskrzeli, reakcje nadwrażliwości, opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży.
  • Bardzo rzadko: nerwowość, zahamowanie czynności nadnerczy, jaskra, zaćma, zaburzenia smaku, uczucie suchości w jamie ustnej.  

 

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Poinformuj lekarza:

  • Gdy masz na nadwrażliwość budezonid lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu czynną gruźlicę.
  • Gdy przyjmujesz doustnie ketokonazol, itrakonazol. Ponadto należy poinfromować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
  • Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Stosowanie leku w okresie ciąży ograniczone jest do przypadków, gdy korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

Wziewne. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.
 
Uwaga! Po aplikacji preparatu należy przemyć usta wodą w celu zapobieżenia grzybicy.

Jedna dawka odmierzona zawiera 200 mikrogramów budezonidu (Budesonidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol (etanol).

Kupujący Budiair, 200mcg/d, aer.inhal.,200 daw.+inhal.z ustnik
Kupowali również