Budixon Neb 0,25 mg/ml; 2 ml,zaw.do nebul., 10 poj


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Budixon Neb 0,25 mg/ml; 2 ml,zaw.do nebul., 10 poj

23,79

Kupujący Budixon Neb, 0,25 mg/ml; 2 ml,zaw.do nebul., 10 poj
Kupowali również