Budixon Neb 0,5 mg/ml; 2ml, zawiesina do nebulizacji, 20 pojemników


Zdjęcie podglądowe recepty

Budixon Neb 0,5 mg/ml; 2ml, zawiesina do nebulizacji, 20 pojemników

82,11

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Lek w inhalatorze Budixon Neb stosuje się w leczeniu astmy oraz w leczeniu objawowym przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc (POChP) u dorosłych.

Budezonid jest glikokortykosteroidem o silnym, miejscowym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym, przeciwwysiękowym i przeciwobrzękowym. Budixon Neb pomaga zapobiegać napadom astmy i ułatwia oddychanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działanie niepożądane występujące często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): pleśniawki (zakażenia grzybicze) w jamie ustnej i gardle. Aby zmniejszyć możliwość ich wystąpienia, należy po zastosowaniu leku Budixon Neb wypłukać jamę ustną wodą. Ból gardła, kaszel i chrypka, bezgłos, zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli podczas stosowania budezonidu wystąpi gorączka lub dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu, mogą to być objawy zakażenia płuc.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Budixon Neb należy omówić z lekarzem jeśli pacjent: ma zakażenie płuc, zaburzenia czynności wątroby, grzybicze lub wirusowe zakażenia dróg oddechowych.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Zwłaszcza należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje: leki przeciwgrzybicze (ketokonazol lub itrakonazol); inhibitory proteazy HIV (rytonawir, atazanawir, kobicystat).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Decyzję o stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią podejmuje lekarz.

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia.

Ten lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Substancją czynną leku jest Budesonidum.

Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 1 mg budezonidu.

Substancje pomocnicze: disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.

Kupujący Budixon Neb, 0,5 mg/ml; 2 ml,zaw.do nebul., 20 poj
Kupowali również