Candepres HCT 16 mg + 12,5 mg, tabletki, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Candepres HCT 16 mg + 12,5 mg, tabletki, 28 szt.

26,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Leczenie wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego).

Lek zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd, które razem obniżają ciśnienie tętnicze krwi.

• Kandesartan cyleksetyl należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych i ich rozszerzenie, co pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi.

• Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków moczopędnych. Wspomaga on usunięcie z organizmu wody i soli (np. sodu) w moczu, co pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz może przepisać Candepres HCT, jeśli ciśnienie tętnicze krwi nie jest właściwie kontrolowane podczas stosowania samego kandesartanu cyleksetylu lub samego hydrochlorotiazydu (monoterapia).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne, aby pacjent wiedział o możliwości wystąpienia tych działań. Niektóre z nich mogą być wywołane przez kandesartan cyleksetyl, a niektóre przez hydrochlorotiazyd.

Często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, zaburzenia równowagi elektrolitowej, zaburzenia snu, depresja, niepokój ruchowy, obecność cukru w moczu, osłabienie, zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.
Niezbyt często: nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, utrata apetytu, jadłowstręt, podrażnienie żołądka, biegunka, zaparcie,wysypka skórna, pokrzywka, świąd.
Rzadko: reakcje nadwrażliwości, mrowienie lub drętwienie, przemijające, nieostre widzenie, zaburzenia rytmu serca,zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie płuc, obrzęk płuc, zapalenie trzustki, toksyczne martwicze oddzielenie naskórka (wysypka, zaczerwienienie skóry, tworzenie się pęcherzy w obrębie warg, oczu lub jamy ustnej, złuszczanie skóry, gorączka),toczeń rumieniowaty, kurcze mięśni, gorączka, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy.
Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np.: zawroty głowy lub osłabienie spowodowane zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi może niekorzystnie wpływać na sprawność psychomotoryczną (ryzyko wystąpienia tego typu działań niepożądanych jest szczególnie duże na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki leku).

Kiedy NIE STOSOWAĆ leku Candepres HCT:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetyl, hydrochlorotiazyd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy sulfonamidów. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza;
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub zwężenie dróg żółciowych (utrudnienie odprowadzania żółci z pęcherzyka żółciowego);
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;
 • jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (lepiej unikać również przyjmowania leku Candepres HCT we wczesnym okresie ciąży)
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek dnę moczanową;
 • jeśli we krwi pacjenta utrzymuje się małe stężenie potasu;
 • jeśli we krwi pacjenta utrzymuje się duże stężenie wapnia;
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę lub ma zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Candepres HCT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek,
 • pacjent przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki,
 • u pacjenta występują obecnie lub występowały niedawno ciężkie wymioty lub biegunka,
 • u pacjenta stwierdzono chorobę nadnerczy (o nazwie zespół Conna lub pierwotny hiperaldosteronizm),
 • pacjent choruje na cukrzycę,
 • u pacjenta rozpoznano kiedykolwiek chorobę o nazwie toczeń rumieniowaty układowy (TRU),
 • pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi,
 • pacjent przebył w przeszłości udar mózgu,
 • pacjent miał w przeszłości alergię lub astmę oskrzelową,
 • w przeszłości po przyjęciu hydrochlorotiazydu u pacjenta występowały problemy z oddychaniem lub płucami (w tym zapalenie płuc lub gromadzenie się płynu w płucach). Jeśli po przyjęciu leku Candepres HCT u pacjenta wystąpi ciężka duszność lub trudności z oddychaniem, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi: - inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą - aliskiren
 • w przeszłości u pacjenta wystąpił nowotwór złośliwy skóry lub jeśli w trakcie leczenia pojawi się nieoczekiwana zmiana skórna. Leczenie hydrochlorotiazydem, zwłaszcza dużymi dawkami przez dłuższy czas, może zwiększyć ryzyko niektórych rodzajów nowotworów złośliwych skóry i warg (nieczerniakowy nowotwór złośliwy skóry). Podczas przyjmowania leku Candepres HCT należy chronić skórę przed działaniem światła słonecznego i promieniowaniem UV;
 • u pacjenta wystąpiło osłabienie wzroku lub ból oka. Mogą być to objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko (nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką) lub zwiększenia ciśnienia we wnętrzu oka – mogą one wystąpić w przedziale od kilku godzin do tygodni od przyjęcia leku Candepres HCT, a nieleczone mogą prowadzić do trwałej utraty wzroku. Większe ryzyko rozwoju takich zaburzeń może występować u pacjenta, który miał wcześniej uczulenie na penicylinę lub sulfonamidy; 

Lekarz może zlecić regularne kontrolowanie czynności nerek, ciśnienia tętniczego i stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi pacjenta. Jeśli pacjent ma którekolwiek z wymienionych zaburzeń, lekarz może zlecić mu częstsze wizyty kontrolne i wykonanie pewnych badań. Jeśli pacjent ma być operowany, powinien poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Candepres HCT, gdyż jego połączenie z niektórymi lekami stosowanymi podczas znieczulenia ogólnego może spowodować nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Candepres HCT może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne. Jeśli pacjent jest sportowcem i ma się poddać testowi antydopingowemu powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Candepres HCT, gdyż jedna z jego substancji czynnych może powodować dodatni wynik takiego testu.

Leku Candepres HCT nie należy stosować u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Candepres HCT może wpływać na sposób działania niektórych leków, a także inne leki mogą wpływać na sposób działania leku Candepres HCT. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, konieczne może być przeprowadzanie od czasu do czasu przez lekarza badań krwi. Należy zwłaszcza powiedzieć o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków, gdyż lekarz może zmienić dawkę leku i (lub) zalecić inne środki ostrożności: inhibitor ACE lub aliskiren; inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, w tym leki beta-adrenolityczne, leki zawierające aliskiren, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl; leki regulujące rytm serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i leki beta-adrenolityczne; niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki stosowane w leczeniu bólu i zapalenia); kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g dziennie), lek stosowany w leczeniu bólu i zapalenia; preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas (leki zwiększające ilość potasu we krwi); heparyna (lek rozrzedzający krew); leki moczopędne; lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych); leki, na których działanie może mieć wpływ stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne; leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina (leki z rodzaju żywic, zmniejszające stężenie tłuszczów); preparaty wapnia lub witaminy D; leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden; amantadyna (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych); barbiturany (rodzaj leków uspokajających, stosowanych również w leczeniu padaczki); leki stosowane w leczeniu raka; steroidy, takie jak prednizolon; hormon przysadki (ACTH); leki przeciwcukrzycowe (doustne lub insulina); leki przeczyszczające; amfoterycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych); karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu choroby przełyku lub choroby wrzodowej); penicylina lub kotrimoksazol, znany również jako trimetoprym z sulfametoksazolem (antybiotyki); cyklosporyna, lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu; inne leki, które mogą spowodować nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (stosowana w leczeniu raka) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Candepres HCT można przyjmować niezależnie od posiłków. Jeśli pacjent przyjmuje Candepres HCT, powinien skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu. Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża: Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży (lub że mogła zajść w ciążę), musi poinformować o tym lekarza. Lekarz zazwyczaj doradza pacjentce przerwanie stosowania leku Candepres HCT przed zajściem w ciążę lub niezwłocznie po stwierdzeniu ciąży i zaleca przyjmowanie w zamian innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Candepres HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, gdyż stosowany w tym czasie może bardzo zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią: Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmienie piersią, powinna poinformować o tym lekarza. Candepres HCT nie jest zalecany w okresie karmienia piersią, dlatego pacjentkom, które chcą karmić dziecko (zwłaszcza noworodka lub wcześniaka) lekarz może zalecić inne leczenie.

Niektórzy pacjenci podczas stosowania leku Candepres HCT mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne, aby przyjmować Candepres HCT każdego dnia.  Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletkę połykać popijając szklanką wody, najlepiej codziennie o tej samej porze, przed lub podczas posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candepres HCT: W razie przyjęcia większej ilości leku Candepres HCT niż zalecona, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Candepres HCT: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną tabletkę o normalnej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Candepres HCT: Jeśli pacjent przerwie leczenie lekiem Candepres HCT, ciśnienie tętnicze może się znowu zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K30, karagen, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172) i żelaza tlenek żółty (E172).

Candepres HCT zawiera laktozę: Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem. Candepres HCT zawiera sód: Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Kupujący Candepres HCT,16 mg + 12,5 mg, tabl., 28 szt
Kupowali również