Zdjęcie produktu Canespor (Mycospor)

Canespor (Mycospor) 10mg/g,krem, (i.rów), InPh, Portug, 15 g

Canespor Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego na skórę w postaci kremu. 

31,91

Kategorie:
PIELĘGNACJA » Problemy skórne » Grzybica
Zdrowe nogi i stopy » Preparaty przeciwgrzybicze
BESTSELLERY

Lek Canespor jest wskazany w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, takich jak: grzybica dłoni i stóp, grzybica tułowia, grzybica fałdów skórnych, łupież pstry, grzybice powierzchniowe skóry oraz w miejscowym leczeniu łupieżu rumieniowatego.

Lek zawiera substancję czynną bifonazol o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. 

Jak każdy lek, lek Canespor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość wystepowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ból w miejscu podania, obrzęk obrzeżny (w miejscu podania), kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry, rumień, świąd, wysypka, pokrzywka, pęcherzyki, łuszczenie skóry, wyprysk, suchość skóry, podrażnienie skóry, maceracja skóry, uczucie pieczenia na skórze. Działania niepożądane zwykle ustępują po zakończeniu leczenia.

Kiedy nie stosować leku Canespor:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - bifonazol - lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Canespor, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne przeciwgrzybicze pochodne imidazolu (np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol), powinni ostrożnie stosować leki zawierające bifonazol. Jeżeli objawy choroby utrzymują się lub nie ustępują po przerwaniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie połykać.

Niektóre substancje pomocnicze leku Canespor mogą zmniejszać skuteczność produktów zawierających lateks, jak prezerwatywy i diafragmy, po zastosowaniu na okolice narządów płciowych. Działanie to jest tymczasowe i występuje jedynie w trakcie leczenia.

Lek Canespor zawiera alkohol benzylowy: 1 g kremu Canespor zawiera 20 mg alkoholu benzylowego. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne oraz łagodne miejscowe podrażnienie.

U niemowląt i małych dzieci (w wieku od 28 dni do 23 miesięcy) lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Brak danych dotyczących stosowania leku u noworodków.

Stosowanie leku Canespor z warfaryną, zwiększa ryzyko wystąpienia krwotoku. W przypadku jednoczesnego stosowania leku Canespor i warfaryny, pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Canespor w pierwszym trymestrze ciąży. Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności zastosowaniu leku Canespor w okresie karmienia piersią, należy przerwać karmienie piersią. 

Lek Canespor nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka: Lek należy stosować raz na dobę, najlepiej wieczorem, przed snem. Niewielka ilość leku jest zazwyczaj wystarczająca do pokrycia skóry ze zmianami chorobowymi wielkości dłoni.

Sposób stosowania: Należy nanieść cienką warstwę leku na obszar objęty zmianami chorobowymi i delikatnie wmasować.

Czas trwania leczenia Leczenie lekiem Canespor należy prowadzić przez odpowiednio długi okres. 

  • Grzybice stóp w tym grzybica międzypalcowa: 3 tygodnie.
  • Grzybica tułowia, dłoni i fałdów skórnych: 2-3 tygodnie.
  • Łupież pstry: 2 tygodnie.
  • Łupież rumieniowaty: 2 tygodnie.
  • Kandydoza powierzchowna skóry: 2-4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Canespor: Nie ma ryzyka ostrego zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku Canespor: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy jak najszybciej zastosować następną dawkę.

Substancją czynną leku jest bifonazol: 1 g kremu zawiera 10 mg bifonazolu.

Pozostałe składniki to: alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, cetylu palmitynian, polisorbat 60, oktylododekanol, woda oczyszczona, sorbitanu stearynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Kupujący Canespor, 10 mg/g, krem,(i.row),InPh,Portug, 15 g
Kupowali również