Zdjęcie produktu Carbo Activ (Carbo Med)

Carbo Activ (Carbo Med) Kapsułki, 200 mg, 20 szt

Lek Carbo Activ Aflofarm w postaci kapsułek twardych zawiera sproszkowany leczniczy węgiel aktywny, substancję o silnych właściwościach adsorbcyjnych.

5,89

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Biegunka
Problemy trawienne i pokarmowe » Choroby żołądka
Problemy trawienne i pokarmowe » Wzdęcia
TRAWIENIE

Zatrucia pokarmowe; biegunki; wzdęcia; zatrucia lekami i substancjami chemicznymi (w porozumieniu z lekarzem).

Lek Carbo Activ Aflofarm w postaci kapsułek twardych zawiera sproszkowany leczniczy węgiel aktywny, substancję o silnych właściwościach adsorbcyjnych. Po przyjęciu leku, węgiel aktywny uwalnia się z kapsułki w ciągu kilkunastu minut i adsorbuje na swojej znacznie rozbudowanej powierzchni substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym toksyny bakteryjne, utrudniając ich wchłanianie z przewodu pokarmowego; zatrzymuje też na swojej powierzchni drobnoustroje (bakterie, grzyby).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe jest wystąpienie zaparcia. W takim przypadku należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Kiedy nie przyjmować leku Carbo Activ Aflofarm

  • jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  • jeśli pacjent jest nieprzytomny i nie zabezpieczono mu dróg oddechowych;
  • u niemowląt.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

  •  Inne leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem węgla aktywnego lub 2 godziny po jego przyjęciu.
  • Nie należy stosować węgla aktywnego, jeśli konieczne jest jednoczesne doustne podanie swoistej odtrutki, np. metioniny.
  • Węgla aktywnego nie należy stosować w przypadku zatruć substancjami nie adsorbowanymi, m.in. rozpuszczalnikami, substancjami żrącymi, metalami ciężkimi, alkoholami niespożywczymi.
  • Węgiel aktywny ma zdolności wiązania substancji toksycznych. Pomimo, że stosowanie jest bezpieczne, należy je ograniczyć tylko do powyższych wskazań, a po osiągnięciu efektu leczniczego zakończyć. 

 

Węgiel aktywny jest najsilniejszym środkiem adsorbującym stosowanym w lecznictwie. Wiąże większość stałych produktów leczniczych, w tym salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, fenotiazyny, klonidynę, środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, glikozydy nasercowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), paracetamol, inhibitory MAO (stosowane w psychiatrii i neurologii), propranolol, fenytoinę, środki blokujące receptory beta-adrenergiczne, chininę, związki purynowe, zydowudynę. Węgiel aktywny nie adsorbuje rozpuszczalników organicznych, w tym alkoholi, słabo adsorbuje sole mineralne rozpuszczalne w wodzie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Inne leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po zastosowaniu węgla leczniczego.

Węgiel aktywny może w pewnym stopniu osłabiać wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego, zwłaszcza salicylanów, barbituranów, benzodiazepin, paracetamolu, glikozydów nasercowych, NLPZ, leków przeciwzakrzepowych i antybiotyków a także środków antykoncepcyjnych. Stosowany jednocześnie z innymi lekami podawanymi doustnie może zmniejszać ich efekt farmakologiczny. Nie należy stosować węgla aktywnego jednocześnie z lekami przeciwpadaczkowymi ani z lekami przeciwwymiotnymi, ponieważ je adsorbuje. Alkohol w niewielkim stopniu osłabia zdolność węgla aktywnego do adsorpcji kwasu acetylosalicylowego i chinidyny.

Leku nie należy stosować z pokarmem, gdyż pokarm zmniejsza zdolności adsorpcyjne węgla aktywnego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie wywiera wpływu.

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Doustnie.
Zatrucia pokarmowe z objawami wzdęć lub nadmiernej fermentacji jelitowej: dorośli i dzieci powyżej 12 rż. 4-6 kaps. kilka razy na dobę, do ustąpienia objawów.
Biegunka: dorośli i dzieci powyżej 12 rż. zawartość 15-30 kaps. wysypać do niewielkiej ilości wody i przyjmować w postaci zawiesiny co godzinę (3-4 razy) do ustąpienia objawów.
Zatrucia chemiczne i zatrucia lekami: dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: przyjąć niezwłocznie 10 kaps. węgla, popijając wodą, a następnie powtórzyć tę dawkę kilkakrotnie; dzieci powyżej 1 rż.: jednorazowo 10-20 kaps., dzieciom poniżej 6 rż. lek należy podawać w postaci zawiesiny wodnej.
Ciężkie zatrucia: dorośli i dzieci powyżej 12 rż. jednorazowo 4-10 g węgla leczniczego (zawartość 20-50 kaps.) w zawiesinie wodnej; zawiesinę można podawać sondą żołądkową podczas płukania żołądka. Sposób podania. Preparatu nie należy podawać jednocześnie z pokarmem.

Leku nie należy przyjmować razem z posiłkiem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Carbo Activ Aflofarm: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku przedawkowania może wystąpić zaparcie.

Pominięcie przyjęcia leku Carbo Activ Aflofarm: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

1 kapsułka zawiera 200mg węgla leczniczego;

Pozostałe składniki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolowa (E104), indygotyna (E132).

Lek Carbo Activ Aflofarm zawiera żółcień chinolinową: Żółcień chinolinowa może powodować reakcje alergiczne

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Lot: Numer serii. EXP: Termin ważności. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Carbo Activ Aflofarm i co zawiera opakowanie: Lek Carbo Activ Aflofarm ma postać kapsułek twardych. Pakowany jest w blistry i tekturowe pudełka. Opakowanie zawiera 10, 20, 30 lub 60 kapsułek twardych.

Kupujący Carbo Activ Aflofarm, 200 mg, kaps.twarde, 20 szt,bl(2x10)
Kupowali również