Carteol LP 2% Krople d/oczu,przedł.uw,(i.rów)Delf,Hiszp,3ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Carteol LP 2% Krople d/oczu,przedł.uw,(i.rów)Delf,Hiszp,3ml

15,42

Kupujący Carteol LP 2%,krople d/oczu,przedł.uw,(i.rów)Delf,Hiszp,3ml
Kupowali również