Carvedilol-ratiopharm 25 mg, tabletki, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Carvedilol-ratiopharm 25 mg, tabletki, 30 szt

13,57

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Carvedilol-ratiopharm stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) oraz w leczeniu dławicy piersiowej. Lek Carvedilol-ratiopharm jest również stosowany w leczeniu wspomagającym niewydolności serca.

Carvedilol-ratiopharm należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami, które wykazują działanie rozluźniające i rozszerzające naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi do organizmu i obniża ciśnienie krwi oraz zmniejsza opór, jaki musi pokonać serce, pompując krew.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych jest zależna od dawki leku i ustępuje po jej zmniejszeniu lub po przerwaniu leczenia. Niektóre działania niepożądane występują na początku leczenia i ustępują samoistnie podczas kontynuacji leczenia.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów): • Zawroty głowy • Ból głowy • Niewydolność serca • Niskie ciśnienie tętnicze • Uczucie zmęczenia

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): • Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych • Zakażenie dróg moczowych • Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych • Zwiększenie masy ciała • Zwiększenie stężenia cholesterolu • Pogorszenie kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą • Depresja, obniżenie nastroju • Zaburzenia widzenia • Zmniejszone wydzielanie łez, podrażnienie oczu • Zwolnienie czynności serca • Obrzęki (obrzęk całego lub części ciała), zatrzymanie płynów, zwiększenie objętości krwi w organizmie • Zawroty głowy podczas nagłego wstawania • Zaburzenia krążenia (których objawem może być ziębnięcie rąk i stóp), stwardnienie tętnic (miażdżyca) nasilenie objawów u pacjentów z chorobą Raynauda (początkowo zasinienie palców 6 rąk lub stóp, następnie zblednięcie, a potem zaczerwienienie z towarzyszącym bólem) lub chromaniem przestankowym (ból nóg nasilający się podczas chodzenia) • Astma i zaburzenia oddychania • Nagromadzenie płynu w płucach • Biegunka • Złe samopoczucie, nudności, wymioty, ból brzucha, niestrawność • Ból (np. rąk i nóg) • Ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek u pacjentów z miażdżycą tętnic i (lub) zaburzeniem czynności nerek • Trudności w oddawaniu moczu

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): • Zaburzenia snu • Splątanie • Omdlenie • Zaburzenia czucia • Zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu, dławica piersiowa (połączona z bólem w klatce piersiowej), • Określone reakcje skórne (np. alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, świąd i stany zapalne skóry, nasilone pocenie się, zmiany skórne o charakterze łuszczycowym lub liszaja płaskiego. • Wypadanie włosów • Impotencja

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów): • Zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) • Niedrożność nosa • Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki): • Mała liczba krwinek białych • Reakcje alergiczne • Ciężkie reakcje skórne, w tym powstawanie pęcherzy, czerwonych lub fioletowych plam lub złuszczanie skóry. Mogą one również wystąpić w jamie ustnej, na oczach i innych błonach śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy) • Zmiany w wynikach badań czynności wątroby • Niekontrolowane oddawanie moczu u kobiet (nietrzymanie moczu)

Kiedy nie stosować leku Carvedilol-ratiopharm:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczona lub niewyrównana niewydolność serca lub pewnego typu zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia u pacjentów bez wszczepionego stymulatora serca lub tak zwany zespół chorego węzła zatokowego),
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby,
 • jeśli u pacjenta występuje bardzo wolna czynność serca (poniżej 50 skurczów na minutę) lub bardzo niskie ciśnienie tętnicze,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny),
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (kwasica metaboliczna),
 • u pacjentów z astmą oskrzelową lub ostrym zwężeniem dróg oddechowych.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Carvedilol-ratiopharm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność serca z towarzyszącym • niskim ciśnieniem tętniczym, • zmniejszonym zaopatrzeniem serca w krew i tlen (choroba niedokrwienna serca) i stwardnieniem ścian tętnic (miażdżyca) • i (lub) zaburzeniem czynności nerek. W takim przypadku lekarz będzie kontrolować czynność nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku.
 • W przypadku pacjentów po zawale serca. Choroba musi być odpowiednio leczona przed rozpoczęciem przyjmowania leku Carvedilol-ratiopharm.
 • W przypadku pewnego typu zaburzeń przewodzenia impulsów w sercu (tak zwany blok przedsionkowo-komorowy I stopnia).
 • Jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze wtórne.
 • W przypadku nieleczonych ciężkich zaburzeń oddychania; lek Carvedilol-ratiopharm może nasilić trudności w oddychaniu.
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę. Leczenie lekiem Carvedilol-ratiopharm może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi. Dlatego też należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.
 • W przypadku ciężkiego zaburzenia krążenia obwodowego w rękach i stopach.
 • Jeśli u pacjenta występuje objaw Raynauda (palce rąk lub stóp stają się sine, następnie bledną, a później czerwienieją, czemu towarzyszy ból). Lek Carvedilol-ratiopharm może nasilać te objawy.
 • Jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy ze zwiększonym wydzielaniem hormonów tarczycy; lek Carvedilol-ratiopharm może maskować objawy.
 • Jeśli pacjent przyjmuje lek Carvedilol-ratiopharm i ma być poddany zabiegowi operacyjnemu w znieczuleniu ogólnym. W takim wypadku należy poinformować anestezjologa o zażywaniu leku Carvedilol-ratiopharm.
 • Jeśli u pacjenta występuje bardzo wolne tętno (poniżej 55 skurczów serca na minutę).
 • Jeśli kiedykolwiek występowały ciężkie reakcje alergiczne (np. po użądleniu przez owada lub po spożyciu pokarmu) lub jeśli u pacjenta przeprowadzane jest (lub planowane) leczenie odczulające; lek Carvedilol-ratiopharm może osłabiać działanie leków podawanych w razie wystąpienia reakcji alergicznych.
 • W przypadku łuszczycy.
 • W przypadku nie leczonej nadczynności nadnerczy (guza chromochłonnego nadnerczy).
 • W przypadku rzadko występującej postaci dławicy piersiowej, nazywanej dławicą typu Prinzmetala, spowodowanej skurczem tętnic wieńcowych.
 • Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe. Lek Carvedilol-ratiopharm może zmniejszać wydzielanie łez.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Inne, stosowane jednocześnie leki mogą wpływać na działanie leku Carvedilol-ratiopharm, jak również lek Carvedilol-ratiopharm może wpływać na działanie innych leków. Szczególnie ważne jest, by poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

 • Digoksyna lub digitoksyna (stosowane w leczeniu niewydolności serca).
 • Insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe (leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi), ponieważ ich działanie przeciwcukrzycowe może być nasilone, a objawy małego stężenia glukozy we krwi mogą być maskowane. 
 • Ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy).
 • Karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki).
 • Flukonazol (lek przeciwgrzybiczy).
 • Paroksetyna, fluoksetyna, bupropion (leki stosowane w leczeniu depresji).
 • Leki zawierające rezerpinę, guanetydynę, metylodopę, guanfacynę oraz inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (stosowane w leczeniu depresji i choroby Parkinsona), gdyż mogą one dodatkowo zwalniać czynność serca.
 • Cyklosporyna (lek stosowany w celu osłabienia reakcji odpornościowych, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narządu, a także w leczeniu niektórych zaburzeń reumatycznych lub dermatologicznych).
 • Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. werapamil, diltiazem, chinidyna, amiodaron).
 • Klonidyna (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia lub migreny).
 • Sympatykomimetyki (leki pobudzające działanie współczulnego układu nerwowego).
 • Leki stosowane w leczeniu zaburzeń oddechowych np. salbutamol, formoterol.
 • Pochodne dihydropirydyny (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego oraz chorób serca)
 • Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze. Lek Carvedilol-ratiopharm może nasilać działanie innych, jednocześnie stosowanych leków obniżających ciśnienie tętnicze (np. antagonistów receptora alfa1-adrenergicznego, azotanów) oraz leków w przypadku których obniżenie ciśnienia tętniczego występuje jako działanie niepożądane np. barbituranów (leki stosowane w leczeniu padaczki), fenotiazyn (leki stosowane w leczeniu psychoz), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (leki stosowane w leczeniu depresji), leków rozszerzających naczynia krwionośne
 • Leki blokujące przewodzenie nerwowo-mięśniowe (leki zmniejszające napięcie mięśni)
 • Ergotamina (lek stosowany w leczeniu migreny)
 • Leki znieczulające (leki stosowane w znieczuleniu)
 • Niektóre leki przeciwbólowe (NLPZ - niesteroidowe leki przeciwzapalne), estrogeny (hormony) oraz kortykosteroidy (hormony nadnerczy), gdyż mogą one w niektórych przypadkach osłabiać działanie obniżające ciśnienie leku Carvedilol-ratiopharm.
 • Cynakalcet (lek stosowany w leczeniu chorób przytarczyc).

Lek Carvedilol-ratiopharm może nasilać działanie alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Podczas stosowania leku Carvedilol-ratiopharm istnieje ryzyko uszkodzenia płodu. Lek Carvedilol-ratiopharm może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie, jeśli lekarz uzna to za konieczne. Dlatego zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Carvedilol-ratiopharm w ciąży. Nie wiadomo czy lek Carvedilol-ratiopharm przenika do mleka kobiecego i w związku z tym nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Zawroty głowy i uczucie zmęczenia mogą wystąpić na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, po zmianie leku na inny lub podczas jednoczesnego spożywania alkoholu. Nie wiadomo czy karwedylol stosowany w dawkach terapeutycznych zaburza zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpią zawroty głowy lub osłabienie podczas przyjmowania leku należy unikać prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności wymagających wzmożonej uwagi.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Pacjenci z niewydolnością serca powinni przyjmować lek podczas posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carvedilol-ratiopharm: W razie zażycia większej niż zalecona dawki leku lub przypadkowego zażycia jakiejkolwiek ilości leku przez dziecko, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, zgłosić się do najbliższego szpitala lub zadzwonić po pogotowie ratunkowe, aby uzyskać odpowiednią pomoc. Objawy przedawkowania mogą być następujące: uczucie omdlenia spowodowane nadmiernym obniżeniem ciśnienia tętniczego, wolna czynność serca, a w ciężkich przypadkach zatrzymanie akcji serca. Mogą wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz dróg oddechowych, złe samopoczucie, zaburzenia świadomości oraz drgawki

Pominięcie zastosowania leku Carvedilol-ratiopharm: W przypadku pominięcia dawki (lub kilku dawek) leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej (lub większej) w celu uzupełnienia pominiętej dawki(ek).

Przerwanie stosowania leku Carvedilol-ratiopharm: Nie należy nagle przerywać leczenia lub zmieniać dawki, dopóki nie zaleci tego lekarz. Lek należy odstawiać stopniowo w ciągu dwóch tygodni. Nagłe zaprzestanie przyjmowania leku może spowodować nasilenie dolegliwości.

Substancją czynną leku jest karwedylol. Każda tabletka zawiera 25 mg karwedylolu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krospowidon, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Lek Carvedilol-ratiopharm zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu – po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Kupujący Carvedilol-ratiopharm,25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również