Cefox 500 mg, tabl.powl., 14 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Cefox 500 mg, tabl.powl., 14 szt

48,54

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Cefox jest stosowany do leczenia zakażeń: gardła, zatok, ucha środkowego, płuc lub klatki piersiowej, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich. Cefox może być również stosowany  w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy - zakażenia przenoszonego przez kleszcze). Lekarz może badać, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie, a także sprawdzać w trakcie leczenia, czy bakterie są wrażliwe na Cefox.

Cefox jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę: U niewielkiej liczby osób przyjmujących Cefox odnotowano reakcję alergiczną lub potencjalnie ciężką reakcję skórną. Ich objawy mogą być następujące: - ciężka reakcja alergiczna; objawy obejmują: wypukłą, swędzącą wysypkę, obrzęk, czasami twarzy lub ust, mogący utrudniać oddychanie; - wysypka na skórze mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi); - rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem (może być to objaw zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka – zespołu Lyella).

Inne dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę w trakcie przyjmowania leku Cefox: - zakażenia grzybicze; leki takie jak Cefox mogą powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażenia grzybiczego (np. pleśniawek); ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego jest większe, jeśli lek Cefox stosuje się przez długi okres czasu; - ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego); leki takie jak Cefox mogą powodować zapalenie okrężnicy (jelita grubego), powodujące ciężką biegunkę, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką; - reakcja Jarischa-Herxheimera; podczas stosowania leku Cefox w leczeniu choroby z Lyme (boreliozy) u niektórych pacjentów może wystąpić wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze; jest to tak zwana reakcja Jarischa-Herxheimera; objawy te zwykle utrzymują się od kilku godzin do doby.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane: Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów: - zakażenia grzybicze (np. drożdżakami), - ból głowy, - zawroty głowy, - biegunka, - nudności, - ból żołądka.

Częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi: - zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia), - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane: Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów: - wymioty, - wysypki skórne.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi: - zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi), - zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), - dodatni wynik testu Coombs’a.

Inne działania niepożądane występują u bardzo małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania nie jest znana: - ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), - reakcje alergiczne, - reakcje skórne (w tym ciężkie), - wysoka temperatura (gorączka), - zażółcenie białkówek oczu lub skóry, - zapalenie wątroby. Działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi: - zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna).

Kiedy nie stosować leku Cefox:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku Cefox;

- jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (peniciliny, monobaktamy lub karbapenemy).

Cefox nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie jest znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej. W trakcie leczenia lekiem Cefox należy zwrócić uwagę czy nie występują takie dolegliwości jak: reakcje uczuleniowe, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty.

- Leki zmniejszające ilość kwasu w żołądku (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy stosowane w leczeniu zgagi) mogą wpłynąć na działanie leku Cefox.

- Probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej i innych dolegliwościach).

- Doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty, leki zmniejszające krzepliwość krwi). 

- Doustne środki antykoncepcyjne: Cefox może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania leku Cefox pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, należy dodatkowo stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza przed przyjęciem leku Cefox jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę lub/i jeżeli pacjentka karmi piersią. Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Cefox podczas ciąży i karmienia piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Cefox może powodować zawroty głowy i inne działania niepożądane, które mogą osłabiać czujność pacjenta. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli nie czuje się dobrze.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Cefox należy przyjmować po posiłku. Pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia. Tabletki Cefox należy połknąć w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać, kruszyć ani dzielić - może to zmniejszyć skuteczność leczenia. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cefox: Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Cefox, mogą wystąpić u niego zaburzenia neurologiczne, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek (napadów padaczkowych). Niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe. Jeśli to możliwe, należy pokazać opakowanie po leku Cefox

Pominięcie przyjęcia leku Cefox: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Cefox: Istotne jest, aby nie skracać przepisanego okresu stosowania leku Cefox. Nie należy przerywać leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

Substancją czynną leku jest cefuroksym (postaci cefuroksymu aksetylu). Cefox, 250 mg - jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu aksetylu. Cefox, 500 mg - jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu aksetylu.

Pozostałe składniki leku to: składniki rdzenia - celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa (PH-102), sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, olej roślinny uwodorniony; składniki otoczki - hypromeloza (5cP), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda Cefox i co zawiera opakowanie: Cefox, 250 mg: białe lub prawie białe, podłużne tabletki powlekane, gładkie z jednej strony oraz z napisem „A33” z drugiej. Cefox, 500 mg: białe lub prawie białe, podłużne tabletki powlekane, gładkie z jednej strony oraz z napisem „A34” z drugiej. Blistry PA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 10, 14, 20 lub 28 tabletek.

Kupujący Cefox, 500 mg, tabl.powl., 14 szt
Kupowali również