Ceroxim 250 mg, tabletki powlekane, 10 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Ceroxim 250 mg, tabletki powlekane, 10 szt

18,21

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Ceroxim jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami. Ceroxim jest stosowany do leczenia zakażeń gardła, zatok, ucha środkowego, płuc lub klatki piersiowej, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich. Ceroxim może być również stosowany w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy – zakażenia przenoszonego przez kleszcze).

Ceroxim jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane - Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów: zakażenia grzybicze (np. drożdżakami), ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, ból żołądka.

Niezbyt częste działania niepożądane - Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów: wymioty, wysypki skórne.

Inne działania niepożądane - Inne działania niepożądane występują u bardzo małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania jest nieznana: ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), reakcje alergiczne, reakcje skórne (w tym ciężkie), wysoka temperatura (gorączka), zażółcenie białkówek oczu lub skóry, zapalenie wątroby.

 

Kiedy nie stosować leku Ceroxim:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na aksetylu cefuroksym, na którykolwiek z antybiotyków cefalosporynowych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy).

 

Ceroxim nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie jest znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  • Leki zmniejszające ilość kwasu w żołądku (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy stosowane w leczeniu zgagi) mogą wpłynąć na działanie leku Ceroxim.
  • Probenecyd. 
  • Doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty).
  • Ceroxim może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania leku Ceroxim pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, należy dodatkowo stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży (np. prezerwatywy). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ceroxim może powodować zawroty głowy i inne działania niepożądane, które mogą osłabiać czujność pacjenta. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli nie czuje się dobrze.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Zawiesinę należy przyjmować podczas posiłku, a tabletki 15- 30 minut po posiłku. Tabletek nie należy dzielić, kruszyć, gryźć.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceroxim: Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Ceroxim, mogą wystąpić u niego zaburzenia neurologiczne, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek (napadów padaczkowych). Niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe. Jeśli to możliwe, należy pokazać opakowanie po leku Ceroxim.

Pominięcie zastosowania leku Ceroxim: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Ceroxim: Nie należy przerywać stosowania leku Ceroxim, jeśli nie zaleci tego lekarz. Istotne jest, aby nie skracać przepisanego okresu stosowania leku Ceroxim. Nie należy przerywać leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

Substancją czynną leku jest cefuroksym (w postaci cefuroksymu aksetylu). Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg cefuroksymu.

Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna (PH101), celuloza mikrokrystaliczna (PH112), kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, olej roślinny uwodorniony, krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka: Opadry White OY-S-58910: hypromeloza (5 cp), dwutlenek tytanu (E 171), makrogol 400, talk

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania. Nie stosować leku Ceroxim jeśli pacjent zauważy, że tabletki są rozdrobnione lub uszkodzone. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Kupujący Ceroxim, 250 mg, tabl.powl., 10 szt
Kupowali również