Cezarius 1000 mg, tabletki powlekane, 50 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Cezarius 1000 mg, tabletki powlekane, 50 szt.

61,07

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek CEZARIUS jest stosowany:

  • jako monoterapia (stosowanie samego leku CEZARIUS) w leczeniu pewnych postaci padaczki u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo wywoływane są w jednej części mózgu, ale następnie mogą przenieść się na większe obszary obu półkul mózgu (napady częściowe wtórnie uogólnione lub bez wtórnego uogólnienia). Lekarz przepisał lewetyracetam w celu zmniejszenia liczby napadów;
  • jako lek uzupełniający stosowany razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi: 
  • w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i noworodków w wieku od 1 miesiąca,
  • w leczeniu napadów mioklonicznych (krótkie, podobne do wstrząsów skurcze pojedynczych mięśni lub grup mięśni) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną,
  • w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych (duże napady, w tym utrata świadomości) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną (typ padaczki, która ma prawdopodobnie podłoże genetyczne).

 

Lewetyracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działani niepożądane:
• senność;
• astenia/zmęczenie (znużenie).
Często występujące działania niepożądane:
• zakażenia, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła;
• zmniejszenie liczby płytek krwi;
• jadłowstręt (utrata apetytu), zwiększenie masy ciała;
• pobudzenie ruchowe, depresja, chwiejność emocjonalna/zmiany nastroju, uczucie wrogości
lub agresywność, bezsenność, nerwowość lub drażliwość, zaburzenia osobowości
(problemy dotyczące zachowania), zaburzenia myślenia (powolne myślenie, niemożność
koncentracji);
• zawroty głowy (uczucie chwiania się), drgawki, bóle głowy, hiperkinezja (nadaktywność),
ataksja (zaburzenie koordynacji ruchów), drżenia (mimowolne drżenie), niepamięć (utrata
pamięci), zaburzenia równowagi, zaburzenia koncentracji (utrata koncentracji), zaburzenia
pamięci (zapominanie);
• podwójne widzenie, zamglone widzenie;
• zawroty głowy (uczucie wirowania);
• kaszel (nasilenie istniejącego kaszlu);
• ból brzucha, nudności, dyspepsja (niestrawność), biegunka, wymioty;
• wysypka, wyprysk, świąd;
• ból mięśniowy (mialgia)
• przypadkowe urazy.
Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:
• zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i (lub) krwinek białych;
• utrata masy ciała;
• nieprawidłowe zachowanie, uczucie złości, lęk, dezorientacja, omamy, zaburzenia
umysłowe, samobójstwo, myśli samobójcze;
• parestezja (uczucie mrowienia), trudności w kontrolowaniu ruchów, mimowolne skurcze
mięśni głowy, tułowia i kończyn (tzw.choreoatetoza, dyskineza);
• zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki
testów wątrobowych;
• utrata włosów, zmiany na skórze: pęcherze na skórze, ustach, powiekach, w okolicy
narządów płciowych, wykwity skórne.

Kiedy nie stosować leku CEZARIUS:

  • Jeśli pacjent ma uczulenie na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.


 

Przed rozpoczęciem stosowania CEZARIUS należy omówić to z lekarzem.

  • Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę nerek, lek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz może podjąć decyzję o dostosowaniu dawkowania.
  • Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u dziecka przyjmującego lewetyracetam doszło do spowolnienia wzrostu lub nieoczekiwanych zmian w dojrzewaniu.
  • U niektórych pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak lek CEZARIUS, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. W przypadku objawów depresji i (lub) myśli samobójczych należy skontaktować się z lekarzem.

 

Nie jest wskazane stosowanie lewetyracetamu w monoterapii (samego leku Cezarius) u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie należy przyjmować makrogolu (leku używanego w zaparciach) na godzinę przed i godzinę po zastosowaniu lewetyracetamu, ponieważ może to powstrzymać działanie lewetyracetamu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek CEZARIUS nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wad wrodzonych u płodu. W badaniach na zwierzętach lewetyracetam podawany w dawkach większych niż stosowane w celu kontroli napadów drgawkowych u ludzi wykazał niepożądany wpływ na rozrodczość. Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Lek CEZARIUS może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn, gdyż stosowanie leku CEZARIUS może powodować senność. Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. 

Lek CEZARIUS przeznaczony jest do leczenia długotrwałego. Należy kontynuować leczenie lekiem CEZARIUS tak długo, jak zaleci to lekarz. Nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować zwiększenie częstości napadów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CEZARIUS: Po przedawkowaniu lewetyracetamu stwierdzano senność, pobudzenie, agresywność, obniżenie świadomości, spowolnienie oddychania i śpiączkę. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku CEZARIUS, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który zaleci najbardziej odpowiedni sposób leczenia przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku CEZARIUS: Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nie została przyjęta jedna lub więcej dawek leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku CEZARIUS: Jeżeli leczenie lekiem CEZARIUS ma zostać przerwane, to lek powinien być odstawiany stopniowo w celu uniknięcia zwiększenia częstości napadów padaczkowych.

Substancją czynną leku jest lewetyracetam. Zależnie od mocy jedna tabletka powlekana CEZARIUS zawiera odpowiednio 250 mg, 500 mg, 750 mg albo 1000 mg lewetyracetamu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Rdzeń tabletki: krospowidon (Typu B), Powidon K30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletek powlekanych CEZARIUS 1000 mg: Hypromeloza, Macrogol / PEG 400, tytanu dwutlenek (E171), talk oczyszczony.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Ten lek nie wymaga żadnych specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Kupujący Cezarius,1000 mg, tabl.powl., 50 szt
Kupowali również