Cezera 5 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Czechy, 90 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Cezera 5 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Czechy, 90 szt

41,07

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Cezera stosuje się w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa), pokrzywką.

Cezera jest lekiem przeciwalergicznym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia lewocetryzyną zostały sklasyfikowane ze względu na częstość występowania w następujące grupy:

bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów

niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów

rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów

bardzo rzadko: mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów

nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

 

Często (1% do 10%) głównie o nasileniu łagodnym do umiarkowanego: suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie, senność i (lub) ospałość.

Niezbyt często (0,1% do 1%): wyczerpanie, ból brzucha. Zgłaszano również występowanie innych działań niepożądanych, takich jak kołatanie serca, zwiększona częstość rytmu serca, napady drgawkowe, uczucie mrowienia i drętwienia, zawroty głowy, omdlenie, drżenia, zaburzenia smaku (zmienione odczuwanie smaku), uczucie wirowania lub kołysania, drgawki, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, obrzęk, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne, skrócenie oddechu, zwiększenie masy ciała, ból mięśni, agresja lub pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub chorobliwe zainteresowanie samobójstwem, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, wymioty, zwiększony apetyt i nudności.

W razie wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cezera i skontaktować się z lekarzem. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą obejmować: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, problemy w oddychaniu lub przełykaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech), pokrzywkę (obrzęk naczynioruchowy), nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi prowadzące do zapaści lub wstrząsu, które mogą być śmiertelne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy nie stosować leku Cezera

- jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek, jakikolwiek inny lek przeciwhistaminowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min).

Ostrzeżenia i środki ostrożności             

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cezera należy zwrócić się do lekarza. Nie zaleca się stosowania leku Cezera u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ obecnie dostępne tabletki powlekane nie pozwalają na dostosowanie dawki.

Jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnieniem pęcherza (w stanach takich jak: uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego), należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Cezera u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Inne leki i lek Cezera

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Cezera z alkoholem

Należy zachować ostrożność, jeżeli lek Cezera przyjmowany jest jednocześnie z alkoholem. U wrażliwych pacjentów jednoczesne stosowanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny oraz alkoholu lub przyjmowanie innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego, jednakże wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasilał działania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów stosujących lek Cezera mogą wystąpić: senność i (lub) ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Nie należy prowadzić pojazdów, wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności i obsługiwać maszyn do czasu poznania, jak lek działa na pacjenta. Jednakże specjalne testy przeprowadzone u zdrowych osób nie wykazały występowania zaburzeń koncentracji, zdolności reagowania lub zdolności prowadzenia pojazdów po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce. 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek.

Pacjenci, u których występują tylko zaburzenia czynności wątroby powinni przyjmować zazwyczaj stosowaną dawkę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, a u dzieci dawka dodatkowo będzie dobrana w oparciu o masę ciała; lekarz ustali dawkę leku.

Czas trwania leczenia ustala lekarz.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cezera

Znaczne przedawkowanie leku u dorosłych może powodować senność. U dzieci może początkowo wystąpić pobudzenie i niepokój, a następnie uczucie senności. W przypadku przyjęcia większej dawki leku Cezera niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje, jakie działania należy podjąć. 

W przypadku pominięcia dawki leku lub przyjęcia mniejszej dawki niż przepisana przez lekarza, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki; należy poczekać do czasu przyjęcia kolejnej dawki i przyjąć ją zgodnie ze schematem dawkowania.

Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.   

Pozostałe składniki to laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian w rdzeniu tabletki; laktoza jednowodna, hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3000 i triacetyna w otoczce tabletki.

 

Lek Cezera zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Kupujący Cezera, 5 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Czechy, 90 szt
Kupowali również