Chlorchinaldin 3%, (30 mg / g), maść, 20 g


Zdjęcie podglądowe recepty

Chlorchinaldin 3%, (30 mg / g), maść, 20 g

14,09

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Chlorchinaldin w maści jest wskazany w miejscowym leczeniu ropnych stanów zapalnych skóry pochodzenia bakteryjnego oraz zapalenia błony śluzowej nosa w zakażeniach drobnoustrojami wrażliwymi na chlorochinaldol.

Chlorchinaldin ma postać maści, zawiera substancję czynną chlorochinaldol, pochodną chinoliny. Chlorochinaldol działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na bakterie z rodzaju Salmonella, Shigella, Proteus vulgaris, Escherichia coli, jak również na Corynebacterium diphtheriae, Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus. Ponadto chlorochinaldol hamuje wzrost grzybów (Candida albicans) i działa pierwotniakobójczo.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić przemijające podrażnienie skóry, wysuszenie, zaczerwienienie, uczucie swędzenia lub pieczenia, kontaktowe zapalenie skóry, odczyny uczuleniowe.

Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorochinaldol, jak również na jego pochodne (np. kliochinol) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • w I trymestrze ciąży;
  • u dzieci w wieku do 12 lat;
  • w żylakowatych owrzodzeniach podudzi;
  • zapobiegawczo;
  • długotrwale.

 

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami mogącymi powodować występowanie interakcji opisanych poniżej w „Chlorchinaldin a inne leki”.

Jeśli wystąpią objawy uczulenia, należy zaprzestać stosowania leku. Chronić oczy i błony śluzowe, z wyjątkiem błony śluzowej nosa, przed kontaktem z lekiem. Jeśli po kilku dniach stosowania leku objawy choroby nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem, lekarz zaleci inne leczenie.

W przypadku stosowania leku zgodnie z zaleceniami, wystąpienie ogólnych działań niepożądanych chlorochinaldolu, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego, zapalenie wielonerwowe jest mało prawdopodobne. W razie wystąpienia objawów neurologicznych, zaburzenia widzenia należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem

Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Stosowany z czwartorzędowymi zasadami amoniowymi, może powodować uczulenia. Nie należy stosować leku jednocześnie z innymi miejscowo stosowanymi lekami zawierającymi jod lub metale o podobnym mechanizmie działania, gdyż zmniejszają one skuteczność leczenia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie stosować w I trymestrze ciąży. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania leku w późniejszym okresie ciąży, lek można stosować w późniejszym okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające ze stosowania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, gdyż nie określono bezpieczeństwa stosowania.

Chlorchinaldin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Zewnętrznie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Zwykle miejsca chorobowo zmienione smaruje się 2-3 razy dziennie cienką warstwą maści i ewentualnie nakłada opatrunek.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Chlorchinaldin: W razie użycia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem. Nie są znane objawy przedawkowania leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania. W razie spożycia leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie połknięcia leku lub w przypadku stosowania leku w nadmiernych ilościach, na uszkodzoną skórę lub długotrwale, mogą wystąpić ogólne objawy niepożądane chlorochinaldolu, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenie nerwu wzrokowego i zapalenie wielonerwowe.

Pominięcie zastosowania leku Chlorchinaldin: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym dawkowaniem.

Przerwanie stosowania leku Chlorchinaldin: W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest chlorochinaldol. 1 g maści zawiera 30 mg chlorochinaldolu.

Pozostałe składniki to: wazelina biała, lanolina, alkohol cetylowy, wosk biały, metylu parahydroksybenzoesan.

Chlorchinaldin zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje alergiczne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Chlorchinaldin zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Należy zwracać uwagę na datę ważności leku. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Chlorchinaldin, 30 mg/g, masc, 20 g
Kupowali również