Chlorocyclinum 3% Maść, 10 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Chlorocyclinum 3% Maść, 10 g

12,85

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Chlorocyclinum 3 % stosuje się:

  • w miejscowym leczeniu ropnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na tetracykliny, a także ropnych powikłań oparzeń, odmrożeń oraz (w skojarzeniu z kortykosteroidami) ropnych powikłań alergicznych chorób skóry (np. wyprysku, świerzbiączki);
  • w leczeniu zapalnych form trądzika. Głównie w trądziku grudkowo – krostkowym (acne papulo - pustulosa). Maść może być stosowana w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z preparatami do stosowania na skórę, zawierającymi retinoidy lub nadtlenek benzoilu;
  • w leczeniu trądziku ropowiczego (acne phlegmonosa) jako środek pomocniczy z retinoidami stosowanymi doustnie

 

Lek Chlorocyclinum 3% ma postać maści, zawiera substancję czynną chlorotetracykliny chlorowodorek. Zakres działania chlorotetracykliny jest bardzo szeroki. C

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości (rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, obrzęki), nadkażenia drożdżakami lub opornymi szczepami bakterii, rzadko złuszczające zapalenie skóry.

Kiedy nie stosować leku Chlorocyclinum 3%:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorotetracyklinę, jak również na jej pochodne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

 

Stosując maść Chlorocyclinum 3% przeciwwskazane jest opalanie. Uwaga: lek daje żółte świecenie w świetle nadfioletowym (np. światło w dyskotece).

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować a zwłaszcza: penicylinach, cefalosporynach, ryfampicynie (lek stosowany w gruźlicy), antybiotykach aminoglikozydowych, antybiotykach β - laktamowych, erytromycynie, triacetylooleandomycynie, chloramfenikolach, sulfonamidach, pochodnych fenotiazyny (leki przeciwpsychotyczne), fenytoinie, karbamazepinie, barbituranach (leki stosowane m.in. w padaczce).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży. Nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania u kobiet karmiących piersią. W związku z tym u matek karmiących należy rozważyć zaprzestanie karmienia piersią lub odstawienie leku.

Lek Chlorocyclinum 3% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Smarować chorobowo zmienioną powierzchnię skóry cienką warstwą maści lub przykładać maść na jałowej gazie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.

Pominięcie zastosowania leku Chlorocyclinum 3%: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie należy kontynuować leczenie stosując lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym dawkowaniem. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Chlorocyclinum 3%: W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest chlorotetracyklina w postaci chlorotetracykliny chlorowodorku. 1 g maści zawiera 30 mg chlorotetracykliny chlorowodorku.

Pozostały składnik to: wazelina biała.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Należy zwracać szczególną uwagę na datę ważności leku. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Chlorocyclinum, 3%, 30 mg/g, maść, 10 g
Kupowali również