Cialis 20 mg Tabletka powlekana, 20 mg, 4 sztuki


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Cialis 20 mg Tabletka powlekana, 20 mg, 4 sztuki

Cialis to lek w postaci doustnych tabletek stosowany w celu leczenia problemów z potencją, a w tym przypadku zaburzeń erekcji, u dorosłych mężczyzn. Tadalafil, czyli substancja czynna leku Cialis, pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych męskiego prącia, co umożliwia napływ krwi do członka i tym samym osiągnięcie pożądanej erekcji. Dzięki temu Cialis znacznie poprawia zdolność do uzyskania wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego. Preparat Cialis działa jedynie pod wpływem stymulacji seksualnej. Nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Tabletki Cialis wydawane są z przepisu lekarza i dostępne są w aptece na receptę.

271,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Wskazaniem do stosowania leku Cialis 20 mg jest leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, polegającej na niezdolności do uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia, czyli erekcji. Aby substancja czynna leku, czyli tadalafil, mogła wykazać się skutecznością, konieczna jest stymulacja seksualna. Cialis nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Lek Cialis jest dostępny wyłącznie na receptę.
Działanie leku Cialis opiera się na właściwościach zawartej w jego składzie substancji czynnej o nazwie tadalafil. Tadalafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Hamuje on enzym fosfodiesterazy, który normalnie powoduje rozpad substancji znanej pod nazwą cyklicznego GMP (cGMP). Podczas normalnej stymulacji seksualnej cGMP jest produkowany w prąciu, gdzie powoduje rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych (corpora cavernosa), pozwalający na większy napływ krwi do ciał jamistych, co wywołuje erekcję. Hamując rozpad cGMP, preparat Cialis przywraca prawidłowy wzwód. Po stymulacji seksualnej, Cialis pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych członka, co umożliwia napływ krwi do członka. W wyniku tego dochodzi do poprawy erekcji. Należy pamiętać o tym, że Cialis nie pomaga pacjentom, u których nie występują zaburzenia erekcji. Istotna jest również świadomość, że lek Cialis nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leku na zaburzenia erekcji. Jak każdy lek, Cialis 20 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania te są zazwyczaj łagodne lub umiarkowane. Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane podane poniżej, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza: • reakcje alergiczne, w tym wysypki (niezbyt często); • ból w klatce piersiowej – nie wolno stosować azotanów, ale natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską (niezbyt często); • przedłużona i być może bolesna erekcja po przyjęciu leku (rzadko). Jeśli wystąpiła taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem; • nagła utrata widzenia (rzadko). Często (obserwowane u 1 do 10 na 100 pacjentów): ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa i niestrawność. Niezbyt często (obserwowane u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, niewyraźne widzenie, ból oczu, trudności w oddychaniu, obecność krwi w moczu, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa, dzwonienie w uszach, obrzęk rąk, stóp lub kostek i uczucie zmęczenia. Rzadko (obserwowane u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry), krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu i zwiększona potliwość. Atak serca i udar były rzadko zgłaszane u mężczyzn przyjmujących lek Cialis. Większość z nich miała problemy z sercem przed rozpoczęciem stosowania tego leku. Istnieją rzadkie doniesienia o przypadkach występowania częściowego, przemijającego lub trwałego osłabienia widzenia lub utraty widzenia w jednym lub obydwu oczach. U mężczyzn przyjmujących lek Cialis zgłoszono kilka dodatkowych rzadkich działań niepożądanych, których nie obserwowano podczas badań klinicznych. Należą do nich: migrena, obrzęk twarzy, ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła, silne wysypki skórne, zaburzenia objawiające się napływem krwi do oczu, nieregularne bicie serca, dławica piersiowa oraz nagłe zgony sercowe. Działanie niepożądane: zawroty głowy było zgłaszane częściej u mężczyzn w wieku powyżej 75 lat przyjmujących Cialis. Biegunka była zgłaszana częściej u mężczyzn w wieku powyżej 65 lat przyjmujących Cialis.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Cialis jest uczulenie na tadalafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego preparatu. Ponadto nie należy stosować leku Cialis: • jeśli pacjent przyjmuje azotany organiczne w jakiejkolwiek postaci lub inne donory tlenku azotu, np. azotyn amylu. Jest to grupa leków („azotany”) stosowanych w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Wykazano, że lek Cialis nasila działanie tych leków. Jeżeli pacjent zażywa azotany w jakiejkolwiek postaci lub nie jest tego pewien, powinien poinformować o tym lekarza. • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przebył zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni. • jeśli pacjent przebył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy. • jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi. • jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”. • jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak CIALIS, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Przed rozpoczęciem stosowania leku Cialis należy zwrócić się do lekarza. Należy pamiętać, że aktywność seksualna łączy się z pewnym ryzykiem u pacjentów z chorobami serca, ponieważ stanowi ona dodatkowe obciążenie dla serca. W przypadku występowania problemów z sercem należy poinformować o tym lekarza. Pacjent przed przyjęciem leku Cialis 20 mg powinien poinformować lekarza, jeżeli występuje którykolwiek z poniższych przypadków: • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowy kształt czerwonych krwinek), • szpiczak mnogi (nowotwór szpiku kostnego), • białaczka (nowotwór komórek krwi), • jakiekolwiek zniekształcenie członka, • ciężkie choroby wątroby, • ciężkie choroby nerek. Nie wiadomo, czy lek Cialis 20 mg jest skuteczny u pacjentów: • po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy, • po całkowitym lub częściowym usunięciu gruczołu krokowego, podczas którego nerwy gruczołu krokowego są przecinane (radykalna prostatektomia bez oszczędzania nerwów). Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Cialis i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji i może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Cialis lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu (stężenie alkoholu we krwi 0,08% lub powyżej), ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia zawrotów głowy przy wstawaniu. Na skuteczność leku Cialis może również wpływać sok grejpfrutowy, dlatego spożywając go, należy zachować ostrożność. Aby uzyskać więcej informacji należy zwrócić się do lekarza. Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja na niektóre cukry, przed rozpoczęciem stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem. Lek Cialis nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet, ani u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Cialis należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Lek Cialis należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tabletki leku Cialis są przeznaczone do stosowania doustnego jedynie u mężczyzn. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletki można zażywać niezależnie od posiłków. Zalecana dawka początkowa leku Cialis to jedna tabletka 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną. Jeśli lekarz stwierdził, że zalecana dawka 10 mg jest za słaba, wtedy należy stosować jedną tabletkę 20 mg zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek Cialis można przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Preparat może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Lek Cialis 20 mg jest przeznaczony do stosowania przed planowaną aktywnością seksualną. Nie zaleca się stałego, codziennego przyjmowania leku. Należy pamiętać o tym, że lek Cialis nie działa przy braku stymulacji seksualnej. Pacjent i jego partnerka powinni zaaranżować grę wstępną, tak samo jak w przypadku, gdy pacjent nie zażywa leków na zaburzenia erekcji. U niektórych mężczyzn zażywających lek Cialis podczas badań klinicznych zgłaszano występowanie zawrotów głowy, dlatego należy poznać swoją reakcję na tabletki, przed podjęciem decyzji o prowadzeniu samochodu lub obsługiwaniu maszyn.
Substancją czynną leku Cialis jest tadalafil. Każda tabletka zawiera 20 mg tadalafilu. Pozostałe składniki to: • rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, laurylosiarczan sodu, stearynian magnezu. • otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza, triacetyna, dwutlenek tytanu (E 171), żółty tlenek żelaza (E 172), talk.

Kupujący Cialis, 20 mg, tabl.powl., 4 szt
Kupowali również