Cilozek 100 mg, tabletki, 60 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Cilozek 100 mg, tabletki, 60 szt

65,29

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Cilozek jest zalecany w leczeniu choroby zwanej "chromaniem przestankowym". Lek pozwala zwiększyć odległość jaką pacjent może pokonać bez bólu, dzięki poprawie krążenia krwi w nogach. Cilostazol jest zalecany tylko tym pacjentom, u których zmiana dotychczasowego stylu życia (jak zaprzestanie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej) oraz inne metody leczenia nie przyniosły ograniczenia występujących objawów w wystarczającym stopniu.

Cilozek należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 3. Działanie leku obejmuje rozszerzenie niektórych naczyń krwionośnych oraz zmniejszenie wewnątrz naczyń krwionośnych procesu krzepnięcia (zlepiania się) niektórych krwinek zwanych płytkami krwi.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: ból głowy, nieprawidłowe stolce, biegunka; często: przyspieszone bicie serca, kołatanie serca (palpitacje), ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, ból gardła, katar, ból brzucha, niestrawność, nudności lub wymioty, utrata apetytu, wzdęcia z oddawaniem gazów, obrzęki okolic kostek, stóp oraz twarzy, wysypka lub zmiany w wyglądzie skóry, świąd, plamiste wybroczyny na skórze, ogólne osłabienie.
Niezbyt często: zawał serca, nieregularne bicie serca, zaburzenia serca powodujące zadyszkę lub obrzęki w okolicach kostek, zapalenie płuc, kaszel, dreszcze, nieoczekiwane krwawienia, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą, omdlenia, niepokój, trudności w zasypianiu, koszmary senne, reakcje uczuleniowe, bóle lub pobolewania, cukrzyca i zwiększony poziom cukru we krwi, ból brzucha (zapalenie żołądka), złe samopoczucie.
Rzadko: skłonność do krwawień trwających dłużej niż zwykle, zwiększenie liczby czerwonych krwinek, zaburzenia czynności nerek.
Inne: zmiany ciśnienia krwi, zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, trudności w oddychaniu, trudności w poruszaniu, gorączka, uderzenia gorąca, wyprysk oraz wysypki skórne, zmniejszona wrażliwość skóry na bodźce, zapchany nos, zapalenie spojówek, szumy (dzwonienie) w uszach, zaburzenia wątroby, w tym zapalenie wątroby, zmiany w moczu.

Kiedy nie stosować leku Cizolek:

  • Jeśli masz uczulenie (nadwrażliwość) na cilostazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
  • Jeśli masz niewydolność serca. Jeśli odczuwasz uporczywy ból w klatce piersiowej, w stanie spoczynku, lub w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebyłeś zawał lub operację serca.
  • Jeśli masz lub jeśli występowały w przeszłości przypadki utraty przytomności spowodowane chorobą serca, lub inne ciężkie zaburzenia rytmu serca.
  • Jeśli stwierdzono stany, mogące zwiększać ryzyko wystąpienia krwawień lub siniaków, takie, jak; aktywny wrzód żołądka, udar przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy, problemy z oczami u cukrzyków, zaburzenia ciśnienia krwi niekontrolowane w wystarczającym stopniu. Jeśli  masz ciężką chorobę nerek.
  • Jeśli masz ciężką lub umiarkowanego stopnia chorobę wątroby.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cilozek należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy poinformować lekarza, jeśli:

  • pacjent ma ciężkie zaburzenia serca lub zaburzenia rytmu serca.
  • jeśli pacjent ma zaburzenia ciśnienia krwi. Podczas przyjmowania leku Cilozek:
  • jeśli pacjent będzie musiał poddać się operacji, w tym zabiegom stomatologicznym, powinien poinformować lekarza bądź stomatologa, o przyjmowaniu leku Cilozek. 
  • jeśli pacjent zaobserwuje u siebie zwiększoną skłonność do powstawania siniaków lub krwawień, należy odstawić lek i poinformować o tym lekarza.

 

Lek Cilozek nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz przyjmować.
W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków stosowanych w leczeniu bólu i stanów zapalnych mięśni i stawów, oraz o stosowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi.
Do leków takich należą: kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban oraz heparyny drobnocząsteczkowe).
Niektóre leki mogą wywierać wpływ na działanie leku Cilozek jeśli są stosowane z nim jednocześnie. Mogą albo zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leku Cilozek albo zmniejszać skuteczność jego
działania. W taki sam sposób lek Cilozek może wywierać wpływ na działanie innych leków. Przed rozpoczęciem stosowania leku Cilozek, należy poinformować lekarza, jeśli przyjmujesz:
erytromycynę, klarytromycynę lub ryfampicynę (antybiotyki); ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy); omeprazol (lek stoswany w nadmiernym wydzielaniu kwasu solnego w żołądku); diltiazem (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia oraz bóli w klatce piersiowej); cisaprid (lek stosowany w leczeniu zaburzeń żołądka); lowastatynę, symwastatynę lub atorwastatynę (leki stosowane w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu); halofantrynę (lek stosowany w leczeniu malarii); pimozyd (lek stosowany w leczeniu chorób psychicznych); alkaloidy sporyszu (leki stosowane w leczeniu migreny, np. ergotamina, dihydrergotamina); karbamazepinę lub fenytoinę (leki przeciwdrgawkowe); ziele dziurawca.
Ponadto przed ropoczęciem leczenia należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków obniżających ciśnienie krwi.

Lek należy przyjmować 30 minut przed śniadaniem oraz 30 minut przed wieczornym posiłkiem. Tabletki nelaży zawsze popijać wodą.

Leku Cilozek NIE WOLNO stosować w okresie ciąży. NIE ZALECA SIĘ stosowania leku Cilozek w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Cilozek może wywoływać zawroty głowy. W razie wystąpienia zawrotów głowy po przyjęciu leku, NIE NALEŻY prowadzić pojazdów, ani obsługiwać narzędzi lub maszyn. Należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkę, częstotliwość oraz okres stosowania ustala lekarz. Lek należy przyjmować 30 minut przed śniadaniem oraz 30 minut przed wieczornym posiłkiem. Tabletki należy zawsze popijać wodą. Lek Cilozek nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cilozek: Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny pacjent przyjął więcej tabletek leku Cilozek niż powinien, mogą 4 wystąpić następujące objawy: silny ból głowy, biegunka, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i zaburzenia rytmu serca. Jeśli pacjent przyjął więcej tabletek niż wynosi przepisana dawka, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub udać się do najbliższego szpitala. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą opakowania, aby wiadomo było, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia leku Cilozek: W przypadku pominięcia zastosowania leku Cilozek, nie należy się niepokoić. Należy poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta kolejna dawka i zastosować zalecaną dawkę, zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. NIE WOLNO stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Cilozek: Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Cilozek, ból w nogach może powrócić lub ulec nasileniu. Z tego powodu lek Cilozek może zostać odstawiony jedynie, w razie zaobserwowania przez pacjenta wystąpienia działań niepożądanych, wymagających natychmiastowej pomocy medycznej lub wtedy, gdy zaleci to lekarz.

Substancją czynną leku jest cilostazol. Każda tabletka zawiera 100 mg cilostazolu.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karmeloza wapniowa, hypromeloza i magnezu stearynian.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Cilozek, 100 mg, tabl., 60 szt
Kupowali również