Cipronex 0.3% (3mg/ml), krople do oczu, 5 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Cipronex 0.3% (3mg/ml), krople do oczu, 5 ml

20,59

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Stany zapalne spojówek i początkowego odcinka dróg łzowych oraz owrzodzenia rogówki, nie ustępujące po konwencjonalnym leczeniu,spowodowane przez wrażliwe na cyprofloksacynę bakterie.

Cipronex 0,3% należy do grupy leków stosowanych w zakażeniach. Zawiera cyprofloksacynę - substancję czynną z grupy chinolonów, które wykazują aktywność przeciw wielu gatunkom mikroorganizmów, mogących powodować zakażenia oka (oczu).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej obserwowano podrażnienie w postaci pieczenia lub kłucia. U pacjentów z owrzodzeniem rogówki może wystąpić biały osad na powierzchni owrzodzenia. Ponadto pacjenci mogą odczuwać wrażenie obcego ciała w oku, obecność łusek, kryształków lub zaschniętego osadu na brzegach powiek, świąd, przekrwienie spojówek. Długotrwałe podawanie środków przeciwbakteryjnych może prowadzić do rozwoju zakażeń drobnoustrojami opornymi na leczenie, również grzybicy.

Kiedy nie stosować leku Cipronex 0,3%: 

  • jeśli pacjent ma uczulenie na cyprofloksacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  • jeśli pacjent ma uczulenie na inne antybiotyki zwane chinolonami.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cipronex 0,3% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Cipronex 0,3% krople do oczu należy stosować wyłącznie do oczu.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy choroby pogorszą się lub nagle powrócą. W związku ze stosowaniem tego leku (zwłaszcza długotrwałym) może wystąpić większa podatność na inne zakażenia.

Należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej lub innej reakcji nadwrażliwości, w tym dreszcze, świąd, problemy z oddychaniem, obrzęk gardła lub twarzy.

W przypadku wystąpienia poważnej reakcji alergicznej konieczne może być natychmiastowe leczenie doraźne.

Jeśli pacjent odczuwa ból, lub wystąpi u niego obrzęk lub zapalenie ścięgien podczas lub bezpośrednio po zastosowaniu tego leku, powinien przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jednocześnie przyjmuje leki zwane kortykosteroidami (stosowanymi m.in. w leczeniu bólu, zapalenia, astmy i chorób skóry), jest bardziej narażony na problemy ze ścięgnami towarzyszące leczeniu lekiem Cipronex 0,3%. Jeżeli u pacjenta wystąpi zapalenie lub choroba zapalna powinien przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku należy unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne, ze względu na ryzyko reakcji uczulenia na światło. W razie wystąpienia objawów uczulenia na światło słoneczne należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów z owrzodzeniem rogówki stosujących często Cipronex 0,3% obserwowano białe pozostałości leku, które znikały w trakcie nieprzerwanego jego stosowania. Obecność osadu nie stanowi przeciwwskazania do stosowania leku, ani nie wpływa szkodliwie na przebieg procesu leczenia.

Nie wolno używać soczewek kontaktowych (twardych lub miękkich) w czasie stosowania leku Cipronex 0,3%. Pacjenci, którym lekarz pozwoli stosować soczewki kontaktowe, muszą je wyjmować przed zastosowaniem leku Cipronex 0,3% i odczekać co najmniej 15 minut do założenia soczewek kontaktowych. 

Stosowanie u dzieci: Doświadczenie kliniczne związane ze stosowaniem u dzieci w wieku poniżej jednego roku, a zwłaszcza u noworodków jest ograniczone.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jeśli pacjent stosuje także inne leki do oczu, powinien odczekać 5 minut przed podaniem każdego z nich. Jeśli stosuje również maść do oczu, powinien zastosować ją na końcu.

Jedzenie i picie nie wpływają na działanie leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Cipronex 0,3% w okresie ciąży lub karmienia piersią, o ile lekarz nie uzna tego za niezbędne.

Przez pewien czas po zastosowaniu leku Cipronex 0,3% widzenie może być niewyraźne. Nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn dopóki nie powróci wyraźne widzenie.

Miejscowo do worka spojówkowego. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.
 
Podczas stosowania kropli do oczu nie należy używać miękkich soczewek kontaktowych. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości pojemnika.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cipronex 0,3%: W przypadku zakroplenia zbyt dużych ilości leku do oka, nadmiar można usunąć przepłukując oko przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej. W przypadku omyłkowego połknięcia leku należy skontaktować się z lekarzem. Jednakże nie oczekuje się wystąpienia poważnych powikłań.

Pominięcie zastosowania leku Cipronex 0,3%: Lek zakroplić najszybciej jak to możliwe. Jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, nie zakraplać go, lecz poczekać do wyznaczonej pory zastosowania, powracając do zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cipronex 0,3%: Nie należy kończyć leczenia zbyt wcześnie, nawet jeśli objawy choroby ustąpią. Przerwanie stosowania leku niezgodnie z zaleceniem lekarza, może spowodować nawrót objawów zakażenia oka

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna. Każdy ml roztworu zawiera 3 mg cyprofloksacyny (w postaci cyprofloksacyny chlorowodorku jednowodnego).

Pozostałe składniki to: mannitol; sodu octan trójwodny; kwas octowy lodowaty; disodu edetynian; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Cipronex 0,3% zawiera benzalkoniowy chlorek.

Lek zawiera 0,05 mg benzalkoniowego chlorku w każdym ml roztworu. Benzalkoniowy chlorek może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot oznacza numer serii. Cipronex 0,3% można używać w ciągu 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Kupujący Cipronex 0.3%, 3 mg/ml, krople do oczu, 5 ml
Kupowali również