Cipropol Tabletki powlekane, 500 mg, 10 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Cipropol Tabletki powlekane, 500 mg, 10 szt

11,51

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Zakażenia wywołane przez bakterie wrażliwe na ciprofloksacynę: zakażenia układu moczowego, dolnych dróg oddechowych, uszu, nosa i gardła, zakażenia narządu rodnego oraz narządów płciowych (łącznie z rzeżączką), zakażenia w obrębie jamy brzusznej i dróg żółciowych, zakażenia skóry, tkanek miękkich, kości i stawów, posocznica.

Cipropol zawiera substancję czynną - cyprofloksacynę. Cyprofloksacyna jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów. Cyprofloksacyna zabija bakterie powodujące zakażenia. Działa tylko na określone szczepy bakterii.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, brak apetytu, biegunka).
Uwaga! W przypadku wystąpienia ciężkiej i uporczywej biegunki lek należy odstawić.
Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenia, pobudzenie, stany lękowe, rzadko zaburzenia widzenia).
Reakcje alergiczne (wysypka, świąd, zaczerwienie skóry, gorączka polekowe, obrzęk twarzy). Ponadto może dojść do obniżenie ciśnienia krwi, zaburzenia pracy serca, bóle stawów, nadwrażliwość na światło (rzadko).
W pojedynczych przypadkach może pojawić się krystaluria ( związki mineralne wydalają się z moczem jako kryształy lub bezpostaciowy osad), szczególnie u osób niewystarczająco nawodnionych.
W przypadku wystąpienia innych nie wymienionych działań niepożądanych należy poinformować lekarza.

Gdy masz nadwrażliwość na cyprofloksacynę, inne fluorochinolony lub jakąkolwiek substancję pomocnicza preparatu, padaczkę, zaburzenia czynności wątroby.
 
Gdy przyjmujesz teofilinę, cyklosporynę, doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny, doustne leki antykoncepcyjne, antybiotyki. Jednoczesne stosowanie środków zobojętniających może zmniejszyć wchłanianie preparatu Cipropol. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Lek można stosować w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza prowadzącego spodziewana korzyść dla matki przewyższa potencjalne dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cipropol należy omówić to z lekarzem, jeśli:

 • u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z nerkami, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku,
 • pacjent choruje na padaczkę lub ma inne zaburzenia neurologiczne,
 • u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia takimi antybiotykami, jak lek Cipropol,
 • u pacjenta stwierdzono poszerzenie dużego naczynia krwionośnego (tętniak aorty lub dużej tętnicy obwodowej), 
 • w przeszłości wystąpiło u pacjenta rozwarstwienie aorty (rozdarcie ściany aorty), 
 • u pacjenta stwierdzono niedomykalność zastawek serca,
 • w rodzinie występowały przypadki tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty albo wrodzonej choroby zastawki serca, czy też inne czynniki ryzyka lub stany predysponujące (np. choroby tkanki łącznej takie jak zespół Marfana lub postać naczyniowa zespołu Ehlersa-Danlosa, zespół Turnera, zespół Sjögrena [choroba zapalna o podłożu autoimmunologicznym] lub choroby naczyń krwionośnych takie jak zapalenie tętnic Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Behceta, nadciśnienie tętnicze lub potwierdzona miażdżyca tętnic, reumatoidalne zapalenie stawów [choroba stawów] lub zapalenie wsierdzia [zakażenie serca]),
 • pacjent choruje na cukrzycę
 • po zastosowaniu cyprofloksacyny u pacjenta może znacznie zmniejszyć się stężenie cukru (wystąpić tzw. hipoglikemia) 
 • u pacjenta stwierdzono miastenię (rodzaj osłabienia mięśni),
 • u pacjenta lub w jego rodzinie występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), należy poinformować o tym lekarza - po zastosowaniu cyprofloksacyny może wystąpić niedokrwistość (anemia).

Jeżeli lek Cipropol nie jest przyjmowany w czasie posiłków, nie należy w czasie przyjmowania tabletki jeść ani pić żadnych produktów nabiałowych (takich jak mleko czy jogurt) ani napojów z dodatkiem wapnia, ponieważ może to wpływać na wchłanianie substancji czynnej.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Najlepiej unikać stosowania leku Cipropol w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka planuje zajść w ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy przyjmować leku Cipropol podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka.

Cipropol może spowodować osłabienie koncentracji. Mogą pojawić się pewne neurologiczne działania niepożądane. Zanim pacjent rozpocznie prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, powinien sprawdzić, jakie reakcje występują u niego po zastosowaniu leku Cipropol. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leków ustala lekarz. Tabletek nie należy rozgryzać. Tabletki mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków.
Podczas leczenia i kilka dni po jego zakończeniu należy chronić skórę przed słońcem.
 
Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia. Stosowanie u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu jest przeciwwskazane, ze względu na możliwość szkodliwego działania na chrząstki stawów.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności.
Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cipropol: Jeżeli pacjent zastosował dawkę większą niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W miarę możliwości należy wziąć ze sobą tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Cipropol: Należy jak najszybciej przyjąć zwykłą dawkę, a następnie kontynuować leczenie zgodnie z tym, co przepisał lekarz. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjmowania następnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i kontynuować przyjmowanie leku jak zwykle. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Ważne jest, aby przyjąć wszystkie zalecone przez lekarza tabletki.

Przerwanie stosowania leku Cipropol: Ważne jest, aby nie przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej po kilku dniach stosowania leku. Jeśli pacjent zbyt wcześnie przerwie stosowanie leku, zakażenie może zostać 7 niedoleczone i objawy zakażenia mogą powrócić lub nasilić się. Może się również wytworzyć oporność bakterii na antybiotyk.

Substancją czynną leku jest cyprofloksacyna.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, skrobi glikolan sodowy, skrobia kukurydziana; otoczka OPADRAY OY-S-28842 (biały): hypromeloza (E 464), Makrogol, tytanu dwutlenek.

Lek Cipropol zawiera sód: Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie ,,EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Kupujący Cipropol, 500 mg, tabl.powl., 10 szt
Kupowali również