Zdjęcie produktu Cirrus

Cirrus Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5mg +120mg, 6 szt.

 Cirrus Duo to produkt leczniczy o działaniu przeciwalergicznym i udrażniającym nos. Preparat polecany w sezonowym i całorocznym alergicznym nieżycie nosa objawiającym się przekrwieniem błony śluzowej nosa, kichaniem, wodnistą wydzieliną z nosa.

12,79

Kategorie:
BESTSELLERY
Dla alergików » Dla alergików - preparaty doustne
Dla alergików » Dla alergików - preparaty na katar
Przeziębienie i grypa » Katar
Alergia

Tagi:
katar, tabletki, zapalenie spojówek, vedim, alergia, pseudoefedryna, cetyryzyna, nieżyt nosa

Cirrus Duo jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa (katar) oraz świąd nosa i spojówek. Cirrus Duo jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne cetyryzyny dichlorowodorku, jak i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie pseudoefedryny chlorowodorku.

Cirrus Duo zawiera dwie substancje czynne: cetyryzyny dichlorowodorek i pseudoefedryny chlorowodorek. Cetyryzyny dichlorowodorek jest lekiem przeciwalergicznym, natomiast pseudoefedryny chlorowodorek zwęża naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa w wyniku czego zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOZAANE:

często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów): − nerwowość − bezsenność − zawroty głowy, bóle głowy − senność  − przyspieszenie czynności serca − suchość błony śluzowej jamy ustnej − nudności − uczucie osłabienia niezbyt często (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): - niepokój - pobudzenie rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): − reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny) − omamy − drgawki, drżenie − zaburzenia rytmu serca − bladość − wysokie ciśnienie krwi − wymioty − zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie stężenia bilirubiny) − suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka − bolesne lub utrudnione oddawanie moczu bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): − zaburzenia psychotyczne − zaburzenia smaku − incydenty mózgowo-naczyniowe (udar mózgu) − zapalenie jelita grubego spowodowane niewystarczającym przepływem krwi (niedokrwienne zapalenie jelita grubego) − wysypka polekowa − zapaść krążeniowa (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi objawiające się silnym osłabieniem, zblednięciem skóry, wzmożoną potliwością, często z utratą przytomności) − obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, powiek, błon śluzowych, warg, języka i krtani, powodujący trudności w oddychaniu i przełykaniu). Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): − agresja, stan splątania, obniżony nastrój (depresja), odruchy mimowolne (tiki), euforia, myśli samobójcze − zaburzenia czucia skóry (parestezje), niemożność spokojnego usiedzenia w miejscu, uspokojenia się lub odpoczynku (niepokój psychoruchowy), nieprawidłowe, przedłużone skurcze mięśni (dystonia), ruchy mimowolne (dyskineza), utrata pamięci (amnezja), problemy z pamięcią, omdlenie − zaburzenia akomodacji (zaburzenia oka), niewyraźne widzenie, nietypowe rozszerzenie źrenic, ból oka, osłabienie widzenia, mimowolne ruchy gałek ocznych, nieprawidłowa tolerancja wzrokowa światła − trudności z oddychaniem (duszność) − zaburzenia erekcji − ciężkie reakcje skórne objawiające się gorączką i licznymi, niewielkimi powierzchniowymi krostkami pojawiającymi się w obrębie dużych obszarów zaczerwienienia, świąd − kołatanie serca, zawał serca, niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie) − biegunka, dyskomfort w podbrzuszu − zmniejszenie przepływu krwi w obrębie nerwu wzrokowego (niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego) − trudności w opróżnieniu pęcherza moczowego (zatrzymanie moczu), moczenie − ból stawów, ból mięśni 7 − obrzęk, złe samopoczucie Podczas stosowania wyłącznie cetyryzyny zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia wątroby. U niektórych osób w czasie stosowania leku Cirrus Duo mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Kiedy nie stosować leku Cirrus Duo:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne, efedrynę, piperazynę lub jej pochodne, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, - jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka postać choroby niedokrwiennej serca, - jeśli u pacjenta występuje schyłkowa niewydolność nerek, - jeśli u pacjenta występuje niewyrównana nadczynność tarczycy, - jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia rytmu serca, - jeśli u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, - jeśli u pacjenta stwierdzono jaskrę lub zwiększone ciśnienie śródgałkowe, - jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu, - jeśli pacjent miał udar mózgu, 2 - jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu, - jeśli pacjent przyjmuje dihydroergotaminę (lek stosowany w migrenie), - jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu dwóch ostatnich tygodni leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), patrz poniżej „Lek Cirrus Duo a inne leki”, - u dzieci w wieku poniżej 12 lat

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cirrus Duo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Cirrus Duo, jeśli: - pacjent jest chory na cukrzycę, - pacjent ma nadczynność tarczycy, - pacjent ma nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie tętnicze krwi), a zwłaszcza jeśli jednocześnie stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (patrz poniżej „Lek Cirrus Duo a inne leki”), - u pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia rytmu serca, takie jak częstoskurcz, - u pacjenta występuje umiarkowana niewydolność nerek lub niewydolność wątroby (patrz punkt 3), - pacjent jest w podeszłym wieku, - pacjent przyjmuje leki sympatykomimetyczne (takie jak: zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie, psychostymulujące, np. amfetamina i jej pochodne), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwnadciśnieniowe, alkohol lub leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz powodujące pogorszenie sprawności, glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna lub digitoksyna (patrz poniżej „Lek Cirrus Duo a inne leki”), - u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego lub trudności w oddawaniu moczu, - u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru krwotocznego mózgu (takie jak jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne (np. bromokryptyny, pergolidu, lizurydu, kabergoliny, ergotaminy) lub jakiegokolwiek innego zmniejszającego przekrwienie leku o działaniu udrażniającym nos (np. fenylopropanolaminy, fenylefryny, efedryny) podawanego drogą doustną lub donosową), ponieważ skurcz naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego zwiększają ryzyko udaru krwotocznego mózgu, - u pacjenta występuje ryzyko stanów nadkrzepliwości, np. w przebiegu chorób zapalnych jelit, - u pacjenta występują stany, w których działanie przeciwcholinergiczne jest niepożądane, szczególnie dotyczy to pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia zatrzymania moczu (np. urazy rdzenia kręgowego, przerost gruczołu krokowego, rozrost gruczołu krokowego lub niedrożność pęcherza moczowego), ponieważ lek Cirrus Duo może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Podczas stosowania leku Cirrus Duo może wystąpić nagły ból brzucha lub krwawienie z odbytu w wyniku stanu zapalnego jelita grubego (niedokrwienne zapalenia jelita grubego). Jeśli wystąpią takie objawy dotyczące przewodu pokarmowego, należy przerwać stosowanie leku Cirrus Duo i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się po pomoc medyczną. Patrz punkt 4. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ponieważ zarówno NLPZ, jak i pseudoefedryna mogą zwiększać ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku Cirrus Duo należy skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występującej w przeszłości. Lek Cirrus Duo może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych. Dlatego testy skórne należy przeprowadzać po upływie 3 dni od odstawienia leku. Stwierdzano przypadki nadużywania pseudoefedryny, podobnie jak w przypadku innych substancji działających pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku stosowania pseudoefedryny przez zawodowych sportowców, należy pamiętać, że jej stosowanie może spowodować pozytywny wynik badania antydopingowego. 3 Stosowanie leku Cirrus Duo u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek dawkę leku Cirrus Duo należy zmniejszyć do jednej tabletki na dobę. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek nie należy stosować leku Cirrus Duo. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Stosowanie leku Cirrus Duo u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby dawkę leku Cirrus Duo należy zmniejszyć do jednej tabletki na dobę.

 

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Cirrus Duo u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane (patrz powyżej „Kiedy nie stosować leku Cirrus Duo”), ponieważ połączenia substancji czynnych występujących w leku Cirrus Duo nie badano w tej grupie wiekowej oraz ze względu na zawartość jednej z substancji czynnych, tj. pseudoefedryny. Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

 

Lek Cirrus Duo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niektóre leki, jeśli będą przyjmowane razem z lekiem Cirrus Duo, mogą wywołać działania niepożądane. Nie należy stosować leku Cirrus Duo z następującymi lekami: − leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy, stosowane w depresji. Podczas jednoczesnego przyjmowania leku Cirrus Duo może wystąpić zwiększenie ciśnienia tętniczego, a nawet przełom nadciśnieniowy. Wystąpienie tego działania niepożądanego jest możliwe w okresie dwóch tygodni po zakończeniu leczenia takimi lekami, dlatego nie należy stosować leku Cirrus Duo podczas stosowania inhibitorów monoaminooksydazy i w ciągu dwóch tygodni po ich odstawieniu. − dihydroergotamina (lek stosowany w migrenie), patrz powyżej „Kiedy nie stosować leku Cirrus Duo”. Przed zastosowaniem leku Cirrus Duo należy poradzić się lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków: − linezolid (antybiotyk), − trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jak np. imipramina, amitryptylina, doksepina, − leki zwężające naczynia krwionośne, jak np. bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, − leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa, jak np. fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, − leki zmniejszające łaknienie, jak np. fentermina, mazindol, − leki psychostymulujące, jak np. amfetamina i jej pochodne, − leki obniżające ciśnienie krwi, takie jak metylodopa, guanetydyna i rezerpina oraz leki zaliczane do tzw. leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (np. atenolol, bisoprolol). Lek Cirrus Duo może osłabiać działanie tych leków. − leki zwane glikozydami sercowymi, takie jak digoksyna lub digitoksyna, stosowane w leczeniu niewydolności serca, − leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego, np. leki uspokajające, − leki zobojętniające sok żołądkowy (leki zawierające, np. wodorotlenek glinu lub magnezu) oraz inhibitory pompy protonowej (leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej, jak np. omeprazol). Należy pamiętać, że leki te zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny. − halogenowane środki do znieczulenia ogólnego, jak np. halotan, − kaolin (lek stosowany w biegunce) zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny, − teofilina (lek stosowany m.in. w astmie oskrzelowej), − rytonawir (lek stosowany w zakażeniu wirusem HIV). Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen, naproksen. Podczas stosowania leku Cirrus Duo może wystąpić zmniejszenie przepływu krwi w obrębie nerwu wzrokowego. W razie wystąpienia nagłej utraty wzroku należy przerwać stosowanie leku Cirrus Duo i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się po pomoc medyczną.

 

Stosowanie leku Cirrus Duo z jedzeniem i piciem

Lek Cirrus Duo można stosować w czasie posiłków lub między posiłkami.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Cirrus Duo nie należy stosować w okresie ciąży. Leku Cirrus Duo nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż cetyryzyna i pseudoefedryna przenikają do mleka matki. Przeprowadzone badania na szczurach nie wykazały wpływu na płodność. Brak danych dotyczących wpływu na płodność leku Cirrus Duo u ludzi.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przeprowadzonych badaniach cetyryzyna w zalecanych dawkach nie wykazywała istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i sprawność psychofizyczną. U niektórych osób biorących udział w badaniach występowała senność. Cetyryzyna w dawkach większych niż zalecane może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy. Jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może dodatkowo osłabiać zdolność reagowania i koncentrację. Jednak nie odnotowano ani nie oczekuje się negatywnego wpływu pseudoefedryny. Dlatego zaleca się, aby pacjenci prowadzący pojazdy, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny zachowali ostrożność, nie stosowali dawki większej niż zalecana i uwzględnili indywidualną reakcję na lek oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów, jeśli odczuwają senność lub zawroty głowy.

 

Lek Cirrus Duo zawiera laktozę i sód

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku Cirrus Duo u dorosłych to jedna tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem) w czasie posiłku lub między posiłkami. Tabletek Cirrus Duo nie wolno przełamywać, rozgryzać, żuć ani kruszyć. Lek należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży Młodzież w wieku 12 lat do poniżej 18 lat: jedna tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), w czasie posiłków lub między posiłkami.

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cirrus Duo

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku (przedawkowania), należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy ostrego przedawkowania leku Cirrus Duo to: biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenicy, zatrzymanie moczu, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, uspokojenie, bezdech, utrata przytomności, sine zabarwienie skóry i zapaść sercowo-naczyniowa, bezsenność, omamy, drżenie, drgawki. Objawy te mogą zagrażać życiu. Znaczne przedawkowanie leku Cirrus Duo może spowodować psychozę toksyczną z urojeniami i omamami. U niektórych pacjentów mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, drgawki, śpiączka i niewydolność oddechowa. Objawy te mogą doprowadzić do zgonu. Leczenie przedawkowania (objawowe i podtrzymujące) powinno być prowadzone w warunkach szpitalnych. Należy pamiętać, że hemodializa usuwa cetyryzynę i pseudoefedrynę z organizmu jedynie w niewielkim stopniu.

 

Pominięcie zastosowania leku Cirrus Duo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Po przerwaniu stosowania leku może wystąpić świąd (rzadko).

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Substancje czynne: Każda tabletka zawiera 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum) o natychmiastowym uwalnianiu oraz 120 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum) o przedłużonym uwalnianiu.

substancje pomocnicze: Warstwa o natychmiastowym uwalnianiu: - Laktoza jednowodna - Celuloza mikrokrystaliczna - Kroskarmeloza sodowa - Krzemionka koloidalna bezwodna - Magnezu stearynian Warstwa o przedłużonym uwalnianiu: - Hypromeloza - Celuloza mikrokrystaliczna - Krzemionka koloidalna bezwodna - Magnezu stearynian Skład otoczki Opadry Y-1-7000 white: - Hypromeloza - Tytanu dwutlenek (E171) - Makrogol 400

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podobne produkty do Cirrus Duo (Cirrus),5mg+120mg, tabl.o przedl.uwaln., 6 szt

Kupujący Cirrus Duo (Cirrus),5mg+120mg, tabl.o przedl.uwaln., 6 szt
Kupowali również