CitraFleet Prosz.d/sp.roztw.dou,(i.rów),InPh,Irland, 2 sasz.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

CitraFleet Prosz.d/sp.roztw.dou,(i.rów),InPh,Irland, 2 sasz.

47,61

Kupujący CitraFleet,prosz.d/sp.roztw.dou,(i.rów),InPh,Irland, 2 sasz.
Kupowali również