Clindacne 1%, żel, 15 g, w tubie


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Clindacne 1%, żel, 15 g, w tubie

19,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Clindacne jest przeznaczony do miejscowego leczenia łagodnych i umiarkowanie nasilonych postaci trądziku pospolitego.

Clindacne jest lekiem w postaci żelu przeznaczonym do stosowania na skórę. Lek ten zawiera fosforan klindamycyny, który po podaniu na skórę przekształca się w klindamycynę, półsyntetyczny antybiotyk z grupy tak zwanych linkozamidów. Klindamycyna hamuje wzrost bakterii Propionibacterium acnes, będacych jedną z przyczyn powstawania trądziku pospolitego

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystapi którekolwiek z następujących działań niepożądanych należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Clindacne i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem: biegunka, zwłaszcza ostra lub uporczywa (czasem z obecnością śluzu i krwi w kale), której mogą towarzyszyć skurczowe bóle brzucha. Mogą to być objawy rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Jest to bardzo rzadkie działanie niepożądane (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób), spowodowane wchłanianiem przez skórę do organizmu fosforanu klindamycyny i może wystąpić podczas stosowania na skórę leku Clindacne.

Inne działania niepożądane, które mogą wystapić w trakcie stosowania leku Clindacne:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób): podrażnienie, swędzenie.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób): wysuszenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry, przetłuszczenie skóry, zapalenie mieszków włosowych.

Kiedy nie stosować leku Clindacne:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na klindamycynę, linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clindacne należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli u pacjenta w przeszłości lub obecnie stwierdzono zapalenie okrężnicy spowodowane stosowaniem antybiotyków, zapalenie jelita, wrzodziejące zapalenie jelita lub chorobę Leśniowskiego-Crohna, 
  • jeśli u pacjenta występowała biegunka po stosowaniu antybiotyków. 

Należy natychmiast poinformować lekarza: 

  • jeśli podczas stosowania leku lub po jego zakończeniu u pacjenta pojawi biegunka. Uporczywa biegunka, przebiegająca na ogół z bolesnymi skurczami brzucha może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Konieczne może być przerwanie stosowania leku. Lekarz ustali przyczynę i zaleci odpowiednie postepowanie. 

Należy unikać kontaktu leku z oczami, błoną śluzową nosa i ust oraz zranioną skórą. Jeżeli lek dostanie się do oka lub w razie przypadkowego kontaktu leku z błoną śluzową, miejsca te należy natychmiast przemyć dużą ilością zimnej wody.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Clindacne u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W czasie stosowania leku Clindacne, nie należy jednocześnie nakładać na skórę innych leków. Szczególnie należy poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:

  • erytromycynę lub linkomycynę (antybiotyki, stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) 
  • warfarynę i podobne leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi, gdyż jednoczesne ich stosowanie z lekiem Clindacne może spowodować większą skłonność do krwawienia. Lekarz może zlecić regularne wykonywanie badań w celu skontrolowania krzepnięcia krwi.

Przed zabiegiem chirurgicznym, należy koniecznie poinformować lekarza prowadzącego i lekarza anestezjologa o stosowaniu leku Clindacne, gdyż klindamycyna może nasilać działanie leków hamujących przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Clindacne może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

Karmienie piersią: Leku Clindacne nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Clindacne nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zewnętrznie. Cienką warstwę żelu nanosić na miejsca chorobowo zmienione. Częstotliwość stosowania leku i czas trwania kuracji ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clindacne Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych klindamycyny.

Pominięcie zastosowania leku Clindacne: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clindacne: W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest klindamycyna, w postaci klindamycyny fosforanu. 1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny.

Pozostałe składniki to: karbomer, makrogol, glikol propylenowy, alantoina, metylu parahydroksybenzoesan, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Lek Clindacne zawiera parahydroksybenzoesan metylu i glikol propylenowy: Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienia skóry.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. 4 Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Termin wazności po pierwszym otwarciu opakowania - 12 miesięcy. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Clindacne, 10 mg/g, zel, 15 g
Kupowali również