Clisma Lax lewatywa jednorazowa Wlew doodbytniczy, 133 ml

Clisma Lax to wlewka doodbytnicza  na bazie soli fizjologicznej, która działa jako środek przeczyszczający. Wywiera działanie osmotyczne w jelicie grubym przez pobieranie wody do światła jelita, powodując rozszerzenie i pobudzenie perystaltyki jelit i w konsekwencji oczyszczanie jelita.

12,61

Kategorie:
ART. MEDYCZNE » Sprzęt medyczny » Wlewniki
Problemy trawienne i pokarmowe » Zaparcia
Testy diagnostyczne

Przy zaparciach oraz do oczyszczania jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, radiologicznymi, urologicznymi, ginekologicznymi i kolonoskopowymi.

Clismalax jest przeciwwskazany u pacjentów dializowanych.

Przeciwwskazaniem są także zaburzenia, które mogą przedłużyć czas przebywania roztworu w jelicie, takie jak:

  • rozdęcie okrężnicy (megacolon),
  • niedrożność lub zwężenie jelit,
  • kamienie kałowe.

Clismalax jest również przeciwwskazany w hemoroidach, w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych jelit oraz w przypadku występowania nudności, wymiotów i bólu brzucha.

Clisma Lax wlewki doodbytnicze należy stosować możliwie najrzadziej, jedynie w razie konieczności.

Stosowanie przez dłuższy czas jedynie ze wskazań lekarskich.

Sposób użycia: 

  • Zdejmij nasadkę ochronną z kaniuli doodbytniczej;
  • Chwyć butelkę i delikatnie wprowadź kaniulę do odbytnicy w kierunku pępka, a następnie wyciśnij ją do końca. Niewielka cześć płynu może pozostać w butelce.
  • U dzieci: kaniulę wprowadzić do maksymalnie połowy jej długości;
  • Po wyciśnięciu płynu wyjmij kaniulę, umieść pustą butelkę w tym samym kartoniku i wyrzuć.
  • Pozostań w pozycji leżącej przez około 5 minut, do chwili odczucia potrzeby wypróżnienia;
  • Nie ma potrzeby przetrzymywania lewatywy dłużej niż 5 minut. Nawet przy braku parcia na stolec należy podjąć próbę wypróżnienia, ponieważ podany roztwór powinien być wydalony w możliwie jak najkrótszym czasie.

Butelka 133 ml zawiera roztwór w przeliczeniu na 100 ml: 

  • diwodoroortofosforan sodu (NaH2PO4) 13,91 g; wodoroortofosforan sodu (Na2HPO4) 3,18 g; wodorotlenek sodu; benzoesan sodu, parahydroksybenzoesan metylu, woda destylowana w ilości dopełniającej do 100 ml.

Kupujący Clisma Lax lewatywa jednoraz.(enema),wlew.doodbytn.,133 ml
Kupowali również