Clobex 500 mcg/g,szampon leczniczy,(i.rów,)InPh,Hiszp,125ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Clobex 500 mcg/g,szampon leczniczy,(i.rów,)InPh,Hiszp,125ml

65,03

Kupujący Clobex, 500 mcg/g,szampon leczniczy,(i.row)InPh,Hiszp,125ml
Kupowali również