Clopamid Tabletki, 20 mg, 20 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Clopamid Tabletki, 20 mg, 20 szt.

9,41

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Clopamid VP stosowany jest w leczeniu obrzęków w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego, nerek oraz wątroby.

Clopamid VP jest lekiem moczopędnym z grupy tzw. leków tiazydopodobnych. Poprzez zwiększenie wydalania wody z organizmu, powoduje zmniejszenie obrzęków. Działanie moczopędne leku pojawia się około 2 godziny po doustnym podaniu, osiąga swoje maksimum po kolejnych 1 – 4 godzinach i utrzymuje się do około 24 godzin od chwili przyjęcia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Obniżony poziom sodu i potasu we krwi, podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi (co może spowodować napady dny moczanowej), spadek ciśnienia krwi przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą, osłabienie mięśniowe, nadwrażliwość na światło słoneczne, spadek poziomu potasu, magnezu i sodu we krwi, zwiększenie poziomu wapnia oraz glukozy i cholesterolu we krwi, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia czynności wątroby, impotencja (ustępująca po odstawieniu leku).

Kiedy nie stosować leku Clopamid VP:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na klopamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na sulfonamidy
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, bezmocz 
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, śpiączkę wątrobową - jeśli u pacjenta występują nieustępujące pod wpływem leczenia: zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwiększone stężenie wapnia lub kwasu moczowego we krwi, zmniejszone wypełnienie naczyń układu krwionośnego, znacznie zmniejszone stężenie sodu we krwi lub dna moczanowa
 • jeśli pacjent ma chorobę Addisona (niedobór hormonów wydzielanych przez nadnercza) 
 • jeśli pacjent ma porfirię (zaburzenia powstawania pewnego składnika czerwonego barwnika krwi - hemu) 
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clopamid VP należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielegniarką: 

 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub postępującą chorobę wątroby
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek 
 • jeśli pacjent zażywa glikozydy nasercowe 
 • jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa (Clopamid VP może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi i nasilać chorobę, dlatego lekarz zaleci wykonanie dodatkowych badań krwi) 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę (Clopamid VP może zwiększać stężenie glukozy we krwi, w związku z czym może być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych) 
 • jeśli pacjent ma zwiększone stężenie cholesterolu lub triglicerydów we krwi 
 • jeśli pacjent ma ciężką miażdżycę naczyń wieńcowych lub mózgowych 
 • jeśli pacjent ma toczeń rumieniowaty układowy 
 • jeśli pacjent jest w wieku podeszłym (u takich osób tendencja do występowania zaburzeń elektrolitowych i odwodnienia jest zwiększona, w związku z czym powinny one zachować szczególną ostrożność stosując lek Clopamid VP oraz szczególnie dokładnie stosować się do zaleceń lekarza) 
 • jeśli u pacjenta wystąpi osłabienie wzroku lub ból oka. Mogą być to objawy gromadzenia się płynu w unaczynionej błonie otaczającej oko (nadmiernego nagromadzenia płynu między naczyniówką a twardówką) lub zwiększenia ciśnienia we wnętrzu oka — mogą one wystąpić w przedziale od kilku godzin do tygodni od przyjęcia leku Clopamid VP. W przypadku braku leczenia, mogą prowadzić do trwałej utraty wzroku. Pacjenci, u których wystąpiło wcześniej uczulenie na sulfonamidy lub penicylinę mogą być w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia tych działań niepożądanych.

Z powodu możliwości wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne, osoby stosujące lek Clopamid VP powinny unikać długiego przebywania na słońcu. Clopamid VP może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Jeśli w trakcie stosowania leku Clopamid VP u pacjenta wystąpią następujące objawy: kurcze mięśni, osłabienie, senność, niskie ciśnienie krwi, przyspieszona czynność serca, pragnienie, objawy ze strony przewodu pokarmowego, należy poinformować o tym lekarza. Mogą to być objawy wskazujące na występowanie tego typu zaburzeń. W trakcie stosowania leku Clopamid VP należy unikać stosowania rygorystycznej diety o małej zawartości sodu. W przypadku długotrwałej terapii zalecane jest spożywanie pokarmów bogatych w potas (suszone owoce, rośliny strączkowe, owoce, ryby, chude sery).

Dzieci i młodzież: Z powodu braku odpowiednich badań nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Szczególnie należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje: 

 • inne leki, które mogą obniżać ciśnienie krwi, m. in. nifedypina, amlodypina, barbiturany, chloropromazyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina
 • sole litu (stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju) 
 • glikozydy naparstnicy (leki stosowane w chorobach serca) - lekarz zaleci okresową kontrolę zapisu EKG oraz stężenia potasu we krwi
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, m. in. ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy 
 • leki przeciwzakrzepowe, np. acenokumarol - insulinę (stosowaną w leczeniu cukrzycy) 
 • leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, takie jak amiodaron, dizopiramid, chinidyna, sotalol 
 • preparaty wapnia 
 • leki przeczyszczające 
 • steroidy.

 

Lek Clopamid VP można przyjmować niezależnie od posiłków. W czasie stosowania leku Clopamid VP nie należy nadużywać alkoholu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Clopamid VP jest przeciwwskazany w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

W początkowym okresie stosowania leku Clopamid VP nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani wykonywać czynności wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, ponieważ może on powodować w tej fazie leczenia zawroty głowy lub uczucie nadmiernego zmęczenia.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. W razie długotrwałego stosowania leku należy zadbać o doprowadzanie potasu do organizmu w formie właściwej diety lub w formie leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Clopamid VP: W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku Clopamid VP mogą wystąpić między innymi: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w trakcie zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą albo leżącej na siedzącą z zawrotami głowy, pojawieniem się mroczków przed oczami lub omdleniem, nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie zmniejszenie stężenia potasu we krwi). W przypadku przedawkowania należy zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Pominięcie przyjęcia leku Clopamid VP: W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Clopamid VP: Przerwanie stosowania leku Clopamid VP może spowodować nasilenie choroby, z powodu której był stosowany (nasilenie obrzęków). Dlatego przerwanie leczenia może nastąpić tylko pod kontrolą lekarza.

Substancją czynną leku jest klopamid. Jedna tabletka zawiera 20 mg klopamidu. -

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, talk, magnezu stearynian.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Clopamid VP, 20 mg, tabl., 20 szt
Kupowali również