Clopidogrel Krka 75 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Clopidogrel Krka 75 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

22,36

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Clopidogrel Krka stosuje się u dorosłych, aby zapobiec tworzeniu się zakrzepów krwi (skrzeplin) w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach), w procesie znanym jako miażdżyca tętnic, które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak udar mózgu, atak serca lub zgon).

Clopidogrel Krka zawiera klopidogrel i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi ciałkami we krwi, które zlepiają się ze sobą podczas krzepnięcia krwi. Zapobiegając temu zlepianiu, leki przeciwpłytkowe zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi (procesu, który nazywa się zakrzepicą).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: biegunka, bóle brzucha, niestrawność. Niezbyt często: wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy, zapalenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, bóle głowy, zawroty głowy i zaburzenia czucia.
Zwiększona skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego i nosa, rzadziej krwawienia w miejscu nakłucia. Bardzo rzadko krwotok wewnątrzczaszkowy, krwawienie do przestrzeni pozaotrzewnowej. Ryzyko wystąpienia krwawienia zmniejsza się w trakcie trwania leczenia. W przypadku równoczesnego stosowania kwasem acetylosalicylowym prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia jest większe.
W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych działań niepożądanych należy o nich poinformować lekarza.

Kiedy nie stosować leku Clopidogrel Krka: 

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który powoduje obecnie krwawienie, taki jak wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu; 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

 

Jeśli którakolwiek z sytuacji wymienionych poniżej dotyczy pacjenta, to przed zastosowaniem leku Clopidogrel Krka powinien on poinformować o tym lekarza prowadzącego:

 • jeśli występuje ryzyko krwawienia, takie jak: - stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia (np. wrzód żołądka) - zaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienie wewnątrz tkanek, narządów lub stawów ciała) - ostatnio doznany ciężki uraz - ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym) - planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym) 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zakrzep w tętnicy mózgu (udar niedokrwienny), który wystąpił w ciągu ostatnich siedmiu dni 
 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby 
 • jeśli pacjent miał w przeszłości alergię lub uczulenie na którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu tej choroby.

Podczas stosowania leku Clopidogrel Krka: 

 • Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta planowany jest zabieg operacyjny (w tym stomatologiczny). 
 • Należy również niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu schorzenia (zwanego zakrzepową plamicą małopłytkową, ang. TTP – Thrombotic Thrombocytopenic Purpura), objawiającego się gorączką i podskórnymi wybroczynami krwawymi o wyglądzie czerwonych, punktowych plamek występujących z lub bez niedającego się wyjaśnić uczucia skrajnego zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub oczu (żółtaczka) 
 • W przypadku skaleczenia lub zranienia, czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane ze sposobem działania leku, ponieważ zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. Nie sprawia to zwykle kłopotów przy niewielkich skaleczeniach i zranieniach np. skaleczenia w czasie golenia. Tym niemniej, w przypadku wystąpienia krwawienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

 

Nie należy stosować tego leku u dzieci, ponieważ nie wykazuje on działania leczniczego w tej grupie pacjentów.

Niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Clopidogrel Krka i odwrotnie. W szczególności należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowaniu takich leków jak: 

 • doustne leki przeciwzakrzepowe, leki stosowane w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi, 
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, zwykle stosowane do leczenia stanów bólowych i (lub) stanów zapalnych mięśni lub stawów, 
 • heparyna, lub inne leki podawane we wstrzyknięciach, stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, - omeprazol, ezomeprazol lub cymetydyna, stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych,
 • flukonazol, worykonazol, cyprofloksacyna lub chloramfenikol, leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, 
 • fluoksetyna, fluwoksamina lub moklobemid, leki stosowane w leczeniu depresji, 
 • karbamazepina lub okskarbamazepina, leki stosowane w leczeniu niektórych rodzajów padaczki, 
 • tyklopidyna i inne leki przeciwpłytkowe, 
 • leki przeciwretrowirusowe (leki stosowane w zakażeniu HIV).

Pacjenci, u których wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub atak serca) mogą mieć przepisywany Clopidogrel Krka w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach, stosowaną w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki. Sporadyczne zastosowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1000 mg w ciągu 24 godzin) nie powinno zazwyczaj powodować problemu, ale przedłużone stosowanie w innych okolicznościach powinno być omówione z lekarzem prowadzącym.

Lek Clopidogrel Krka może być stosowany z jedzeniem lub bez jedzenia.

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Clopidogrel Krka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym, ponieważ stosowanie klopidogrelu podczas ciąży nie jest zalecane. Podczas przyjmowania tego leku nie należy karmić dziecka piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią lub gdy planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza prowadzącego przed zastosowaniem tego leku.

Jest mało prawdopodobne, aby lek Clopidogrel Krka wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clopidogrel Krka: Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia.

Pominięcie zastosowania leku Clopidogrel Krka: Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Clopidogrel Krka, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć tabletkę, a potem następną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, powinien po prostu zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Clopidogrel Krka: Nie należy przerywać leczenia, chyba że jest to zalecenie lekarza. Przed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Substancją czynną leku jest klopidogrel. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci chlorowodorku). 

Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), makrogol 6000, olej rycynowy uwodorniony w rdzeniu tabletki oraz alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), talk i makrogol 3000 w otoczce tabletki.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Clopidix po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze. Przechowywać w temperaturze do 25˚C, chronić od wilgoci.

Kupujący Clopidogrel Krka, 75 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również