Co-Amlessa Tabletki, 4 mg+ 5 mg+1,25 mg, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Co-Amlessa Tabletki, 4 mg+ 5 mg+1,25 mg, 30 szt

19,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Co-Amlessa stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego(nadciśnienia). Wszystkie trzy substancje czynne pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie). Pacjenci już stosujący peryndopryl/indapamid i amlodypinę w oddzielnych tabletkach mogą zamiast nich przyjmować jedną tabletkę leku Co-Amlessa.  Lek Co-Amlessa jest połączeniem trzech substancji czynnych peryndoprylu, indapamidu i amlodypiny. Peryndopryl należy do inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitoryACE). Amlodypina jest antagonistą wapnia (należy do grupy leków nazywanych dihydropirydynami). Indapamid jest lekiem moczopędnym. U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym peryndopryl i amlodypina powodują rozluźnienie naczyń krwionośnych, dzięki czemu krew łatwiej przez nie przepływa. Indapamid zwiększa ilość moczu wydalaną przez nerki. Każda z substancji czynnych obniża ciśnienie tętnicze i razem skutecznie kontrolują jego wartość.
obniża ciśnienie tętnicze krwi,moczopędne,zmniejsza obciążenie serca Często: ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, uczucie mrowienia i drętwienia, senność, zaburzenia widzenia(w tym widzenie podwójne), uczucie „pustki” w głowie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym, szumy uszne (wrażenie hałasu w uszach), niskie ciśnienie tętnicze, kołatanie serca (bardzo szybka czynność serca), nagłe zaczerwienienie skóry, zwłaszcza twarzy(uczucie gorąca lub ciepła na twarzy), duszność, kaszel, zaburzenia żołądkowo -jelitowe, kurcze mięśni, obrzęki (obrzęk nóg lub kostek), uczucie zmęczenia.
Niezbyt często: reakcje alergiczne (np. wysypki skórne, świąd), zmiany nastroju, zaburzenia snu, bezsenność, depresja, drżenie, utrata czucia bólu, omdlenie, nieżyt błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli (ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność), zmiana rytmu wypróżnień, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, plamica (czerwone plamki na skórze), potliwość, łysienie, czerwone lub odbarwione plamy na skórze, ból pleców, mięśni lub stawów, zaburzenia dotyczące nerek, zwiększona częstość oddawania moczu (szczególnie w nocy), impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn, ból w klatce piersiowej, ból, ogólne złe samopoczucie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.
Bardzo rzadko: duże stężenie cukru we krwi, splątanie, zaburzenia sercowo -naczyniowe, eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc), obrzęk dziąseł, wzdęcie brzucha (zapalenie żołądka), neuropatia obwodowa (choroba powodująca utratę czucia, ból, niezdolność do kontrolowania mięśni), zwiększone napięcie mięśniowe, ciężkie objawy skórne (np. rumień wielopostaciowy).
Lek Co-Amlessa nie wpływa na zdolność koncentracji, mogą jednak wystąpić zawroty głowy lub osłabienie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do chwili poznania indywidualnej reakcji na lek Co-Amlessa.
Jeśli masz uczulenie na peryndopryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE, indapamid, jakikolwiek inny sulfonamid, amlodypiny bezylan, jakąkolwiek inną dihydropirydynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli wystąpiły takie objawy, jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywny świąd lub ciężkie wysypki skórne podczas wcześniejszego leczeniu inhibitorem ACE. Jeśli występują: choroby wątroby lub choroba zwana encefalopatią wątrobową (choroba powodująca uszkodzenie mózgu); ciężka (ciężka lub umiarkowana w odniesieniu do mocy choroba nerek lub jeśli stosowana jest dializoterapia; za małe lub zbyt duże stężenie potasu we krwi; bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciężkie niedociśnienie); niewydolność serca po ostrym zawale mięśnia sercowego. Jeśli istnieje podejrzenie nieleczonej niewyrównanej niewydolności serca. Jeśli występuje wstrząs kardiogenny, zwężenie aorty lub niestabilna dusznica bolesna. Jeśli występuje: miażdżyca; nadczynność przytarczyc; dna moczanowa; cukrzyca. Jeśli stosujesz dietę z ograniczeniem soli lub substytuty soli zawierające potas.
Gdy przyjmujesz inne leki. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz przyjmować. Należy unikać stosowania leku Co-Amlessa z: litem (stosowanym w leczeniu depresji); lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (spironolakton, triamteren) lub solami potasu. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków: inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia ;prokainamid; allopurynol; terfenadyna lub astemizol; kortykosteroidy; środki immunosupresyjne stosowane w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych lub po przeszczepieniu, aby zapobiec odrzuceniu narządu (np. cyklosporyna); rytonawir, indynawir, nelfinawir; leki stosowane w leczeniu raka; ketokonazol, itrakonazol; ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna; halofantryna; pentamidyna; złoto w lekach do wstrzyknięć; winkamina; beprydyl, werapamil, diltiazem; sultopryd; leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol); digoksyna lub inne glikozydy nasercowe; baklofen; leki stosowane w leczeniu cukrzycy, np. insulina lub metformina; wapń, w tym suplementy wapnia; środki przeczyszczające pobudzające perystaltykę jelit (np. senes); niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. aspiryna); amfoterycyna B w lekach do wstrzyknięć; leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, np. depresji, stanów lękowych, schizofrenii (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki); tetrakozaktyd; Hypericum perforatum (dziurawiec zwyczajny); dantrolen; symwastatyna; leki znieczulające.
Gdy jesteś w ciąży lub ja podejrzewasz oraz gdy karmisz piersią.
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zdecyduje, jaka dawka jest odpowiednia dla pacjenta. Zaleca się przyjmowanie leku rano przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Nie zaleca się stosowania leku Co-Amlessa u dzieci i młodzieży.
amlodypina, indapamid, peryndopryl

Kupujący Co-Amlessa, 4 mg+ 5 mg+1,25 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również