Co-Amlessa Tabletki, 8 mg+10 mg+2,5 mg, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Co-Amlessa Tabletki, 8 mg+10 mg+2,5 mg, 30 szt

30,89

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek Co-Amlessa stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego(nadciśnienia). Wszystkie trzy substancje czynne pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie). Pacjenci już stosujący peryndopryl/indapamid i amlodypinę w oddzielnych tabletkach mogą zamiast nich przyjmować jedną tabletkę leku Co-Amlessa.

Lek Co-Amlessa jest połączeniem trzech substancji czynnych peryndoprylu, indapamidu i amlodypiny. Peryndopryl należy do inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitoryACE). Amlodypina jest antagonistą wapnia (należy do grupy leków nazywanych dihydropirydynami). Indapamid jest lekiem moczopędnym. U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym peryndopryl i amlodypina powodują rozluźnienie naczyń krwionośnych, dzięki czemu krew łatwiej przez nie przepływa. Indapamid zwiększa ilość moczu wydalaną przez nerki. Każda z substancji czynnych obniża ciśnienie tętnicze i razem skutecznie kontrolują jego wartość.

Jak każdy lek, także lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, uczucie mrowienia i drętwienia, senność, zaburzenia widzenia(w tym widzenie podwójne), uczucie „pustki” w głowie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym, szumy uszne (wrażenie hałasu w uszach), niskie ciśnienie tętnicze, kołatanie serca (bardzo szybka czynność serca), nagłe zaczerwienienie skóry, zwłaszcza twarzy(uczucie gorąca lub ciepła na twarzy), duszność, kaszel, zaburzenia żołądkowo -jelitowe, kurcze mięśni, obrzęki (obrzęk nóg lub kostek), uczucie zmęczenia.
Niezbyt często: reakcje alergiczne (np. wysypki skórne, świąd), zmiany nastroju, zaburzenia snu, bezsenność, depresja, drżenie, utrata czucia bólu, omdlenie, nieżyt błony śluzowej nosa, skurcz oskrzeli (ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech i duszność), zmiana rytmu wypróżnień, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, plamica (czerwone plamki na skórze), potliwość, łysienie, czerwone lub odbarwione plamy na skórze, ból pleców, mięśni lub stawów, zaburzenia dotyczące nerek, zwiększona częstość oddawania moczu (szczególnie w nocy), impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn, ból w klatce piersiowej, ból, ogólne złe samopoczucie, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.
Bardzo rzadko: duże stężenie cukru we krwi, splątanie, zaburzenia sercowo -naczyniowe, eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc), obrzęk dziąseł, wzdęcie brzucha (zapalenie żołądka), neuropatia obwodowa (choroba powodująca utratę czucia, ból, niezdolność do kontrolowania mięśni), zwiększone napięcie mięśniowe, ciężkie objawy skórne (np. rumień wielopostaciowy).

Kiedy nie stosować leku Co-Amlessa:

Jeśli masz uczulenie na peryndopryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE, indapamid, jakikolwiek inny sulfonamid, amlodypiny bezylan, jakąkolwiek inną dihydropirydynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli wystąpiły takie objawy, jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywny świąd lub ciężkie wysypki skórne podczas wcześniejszego leczeniu inhibitorem ACE. Jeśli występują: choroby wątroby lub choroba zwana encefalopatią wątrobową (choroba powodująca uszkodzenie mózgu); ciężka (ciężka lub umiarkowana w odniesieniu do mocy choroba nerek lub jeśli stosowana jest dializoterapia; za małe lub zbyt duże stężenie potasu we krwi; bardzo niskie ciśnienie tętnicze (ciężkie niedociśnienie); niewydolność serca po ostrym zawale mięśnia sercowego. Jeśli istnieje podejrzenie nieleczonej niewyrównanej niewydolności serca. Jeśli występuje wstrząs kardiogenny, zwężenie aorty lub niestabilna dusznica bolesna. Jeśli występuje: miażdżyca; nadczynność przytarczyc; dna moczanowa; cukrzyca. Jeśli stosujesz dietę z ograniczeniem soli lub substytuty soli zawierające potas.

Nie zaleca się stosowania leku Co-Amlessa u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz przyjmować. Należy unikać stosowania leku Co-Amlessa z: litem (stosowanym w leczeniu depresji); lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (spironolakton, triamteren) lub solami potasu. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków: inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia ;prokainamid; allopurynol; terfenadyna lub astemizol; kortykosteroidy; środki immunosupresyjne stosowane w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych lub po przeszczepieniu, aby zapobiec odrzuceniu narządu (np. cyklosporyna); rytonawir, indynawir, nelfinawir; leki stosowane w leczeniu raka; ketokonazol, itrakonazol; ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna; halofantryna; pentamidyna; złoto w lekach do wstrzyknięć; winkamina; beprydyl, werapamil, diltiazem; sultopryd; leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol); digoksyna lub inne glikozydy nasercowe; baklofen; leki stosowane w leczeniu cukrzycy, np. insulina lub metformina; wapń, w tym suplementy wapnia; środki przeczyszczające pobudzające perystaltykę jelit (np. senes); niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. aspiryna); amfoterycyna B w lekach do wstrzyknięć; leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, np. depresji, stanów lękowych, schizofrenii (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki); tetrakozaktyd; Hypericum perforatum (dziurawiec zwyczajny); dantrolen; symwastatyna; leki znieczulające.

Zaleca się przyjmowanie leku Co-Amlessa przed posiłkiem. Pacjenci stosujący lek Co-Amlessa nie powinni spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ mogą one spowodować zwiększenie stężenia substancji czynnej - amlodypiny we krwi, co w rezultacie może wywołać nieprzewidziane nasilenie działania leku Co-Amlessa, obniżającego ciśnienie tętnicze.

Ciąża: Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Co-Amlessa przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży i zaleci przyjmowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Co-Amlessa w pierwszym trymestrze ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią: Wykazano, że małe ilości amlodypiny przenikają do mleka ludzkiego. Należy powiadomić lekarza o karmieniu piersią lub o zamiarze karmienia piersią. Lek Co-Amlessa jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią. Lekarz może zalecić inny lek, jeśli pacjentka chce kontynuować karmienie piersią, zwłaszcza jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem. Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Lek Co-Amlessa nie wpływa na zdolność koncentracji, mogą jednak wystąpić zawroty głowy lub osłabienie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do chwili poznania indywidualnej reakcji na lek Co-Amlessa.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz zdecyduje, jaka dawka jest odpowiednia dla pacjenta. Zaleca się przyjmowanie leku rano przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Nie zaleca się stosowania leku Co-Amlessa u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Co-Amlessa: W przypadku zażycia większej ilości leku niż zalecana, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala. Najbardziej prawdopodobnym działaniem niepożądanym w wyniku przedawkowania jest niedociśnienie. Jeśli nastąpi znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (objawy, takie jak zawroty głowy lub omdlenie), należy położyć się z uniesionymi nogami. Nawet do 24-48 godzin po przyjęciu leku może wystąpić duszność spowodowana nadmiarem płynu gromadzącym się w płucach (obrzęk płuc).

Pominięcie zastosowania leku Co-Amlessa: Jest istotne, aby lek przyjmować codziennie, gdyż zapewnia to skuteczność terapii. W razie pominięcia dawki leku Co-Amlessa, kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Co-Amlessa: Ponieważ terapia przeciwnadciśnieniowa jest zwykle długotrwała, należy porozmawiać z lekarzem przed odstawieniem leku.

Substancjami czynnymi leku są peryndopryl z tert-butyloaminą, amlodypina (w postaci bezylanu) i indapamid.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna typ 200, celuloza mikrokrystaliczna typ 112, skrobia żelowana kukurydziana (typ 1500), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), wapnia chlorek sześciowodny, sodu wodorowęglan, krzemionka koloidalna uwodniona, magnezu stearynian (E 470b).

Co-Amlessa zawiera sód. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Numer serii podany jest na opakowaniu po skrócie ,,Lot”. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Kupujący Co-Amlessa, 8 mg+10 mg+2,5 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również