Cogiton 10 10 mg, tabletki powlekane, 84 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Cogiton 10 10 mg, tabletki powlekane, 84 szt

106,54

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Objawami choroby są: utrata pamięci, dezorientacja oraz zmiany w zachowaniu. W rezultacie osoby z chorobą Alzheimera coraz trudniej radzą sobie z normalną codzienną aktywnością życiową. W wyniku terapii donepezylem następuje poprawa zdolności poznawczych, ogólnych zdolności intelektualnych, a przez to funkcjonowanie chorego w społeczeństwie.

Cogiton zawiera jako substancję czynną chlorowodorek donepezylu, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinoesterazy.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występowały zaburzenia ze strony układu pokarmowego (biegunka, nudności oraz wymioty). Obserwowano również kurcze mięśni, zmęczenie oraz bezsenność. Inne działania niepożądane obejmują: ból głowy, bóle, zwiększoną podatność na urazy, przeziębienie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zawroty głowy. Rzadko obserwowano: omdlenia, bradykardię, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy, drgawki. Zanotowano również przypadki zapalenia wątroby. Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia psychiczne, takie jak omamy, pobudzenie, agresję. Do sporadycznych objawów należą: jadłowstręt psychiczny, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, objawy pozapiramidowe.

Kiedy nie stosować leku Cogiton:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek donepezylu, inne pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u kobiet w okresie ciąży.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cogiton należy omówić to z lekarzem: 

 • jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia serca (takie jak nieregularne lub bardzo wolne bicie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego), zespół chorego węzła, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy, ponieważ donepezyl może spowalniać pracę serca, 
 • jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności serca zwane „wydłużonym odstępem QT” lub stwierdzono wcześniej pewne zaburzenia rytmu serca zwane częstoskurczem typu torsade de pointes bądź stwierdzono w wywiadzie występowanie „wydłużenia odstępu QT”, 
 • jeśli u pacjenta występuje lub występowało w przeszłości małe stężenie magnezu lub potasu we krwi, 
 • jeśli pacjent często przyjmuje leki przeciwbólowe, 
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono wrzód żołądka lub dwunastnicy, 
 • jeśli u pacjenta występują trudności z oddawaniem moczu lub łagodna choroba nerek, 
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił napad padaczkowy, ponieważ donepezyl może wywołać kolejny atak, 
 • jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc (np. obturacyjna choroba płuc), 
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono chorobę wątroby. 

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Leczenie donepezylem można podejmować tylko w przypadkach, gdy możliwa jest ciągła kontrola przyjmowania leku przez pacjenta.

Leku Cogiton nie zaleca się stosować u dzieci.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu jakiegokolwiek z niżej wymienionych leków:

 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. amiodaron, sotalol), 
 • leki stosowane w leczeniu depresji (np. cytalopram, escytalopram, amitryptylina, fluoksetyna), 
 • leki przeciwpsychotyczne np. pimozyd, sertindol, zyprazydon; 
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, ryfampicyna) 
 • leki przeciwgrzybicze, np. ketokonazo, itrakonazol; 
 • leki stosowane w chorobach serca (np. chinidyna, beta-adrenolityki, inne), 
 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub diklofenak), 
 • leki stosowane w padaczce (np. fenytoina, karbamazepina), 
 • leki działające rozluźniająco na mięśnie (np. diazepam, sukcynylocholina), 
 • inne leki stosowane w chorobie Alzheimera, 
 • leki wpływające na układ cholinergiczny (stosowane m.in. w łagodzeniu skurczów żołądka, chorobie Parkinsona, chorobie lokomocyjnej i innych chorobach). 

W przypadku zaplanowanego zabiegu wymagającego podania znieczulenia ogólnego (narkozy), pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu donepezylu, ponieważ lek ten może nasilać działanie leków stosowanych podczas znieczulenia.

Spożywanie pokarmów i płynów nie wpływa na wchłanianie leku Cogiton, dlatego można stosować go wraz z jedzeniem i piciem. Nie wolno spożywać alkoholu, podczas leczenia lekiem Cogiton. Alkohol może zmieniać działanie leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Cogiton jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Leku Cogiton nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Lek Cogiton ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto lek Cogiton może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz oceni możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera przyjmujących lek Cogiton

Doustnie, raz na dobę wieczorem. Lek podaje się niezależnie od posiłków. Dawkę leku ustala lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cogiton: Nie należy stosować dawki większej niż zalecana przez lekarza prowadzącego. Przedawkowanie leku Cogiton może prowadzić do przełomu cholinergicznego (zbyt silne oddziaływanie acetylocholiny), który objawia się silnymi nudnościami, wymiotami, nadmiernym wydzielaniem śliny, potami, spowolnieniem pracy serca, spadkiem ciśnienia krwi, zaburzeniami oddychania, zapaścią oraz drgawkami. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, co może prowadzić do śmierci, jeśli obejmie mięśnie oddechowe. W razie zażycia nadmiernej dawki donepezylu bądź przypadkowego spożycia leku Cogiton przez inną osobę dorosłą lub dziecko, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie lekarza lub udać się do szpitala. Należy zabrać z sobą tabletki oraz pudełko tekturowe leku, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie przyjęcia leku Cogiton: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Leczenie należy kontynuować, przestrzegając ustalonego sposobu dawkowania leku Cogiton.

Przerwanie przyjmowania leku Cogiton: W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po odstawieniu leku Cogiton korzystne efekty leczenia stopniowo ustępują. Nie należy przerywać stosowania leku Cogiton bez konsultacji z lekarzem.

Substancją czynną leku jest chlorowodorek donepezylu. Jedna tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu, co odpowiada 9,12 mg donepezylu. 

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian. otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Cogiton zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Cogiton 10, 10 mg, tabl.powl., 84 szt
Kupowali również