Concor 10 10 mg, tabletki powlekane, (i.rów), Delf, Grecja, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Concor 10 10 mg, tabletki powlekane, (i.rów), Delf, Grecja, 30 szt

26,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Concor jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub choroby niedokrwiennej serca (ból w klatce piersiowej spowodowany niedostatecznym zaopatrzeniem serca w tlen).

Substancją czynną leku Concor jest bisoprololu fumaran. Bisoprolol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu. Bisoprolol w dawkach 5 mg i 10 mg obniża wysokie ciśnienie tętnicze.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) • zmęczenie*, zawroty głowy*, ból głowy*, • uczucie zimna lub drętwienia rąk lub stóp, • niskie ciśnienie tętnicze, • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie. * Objawy te występują głównie na początku leczenia. Są zwykle łagodne i ustępują w ciągu 1-2 tygodni.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, pogorszenie istniejącej niewydolności serca, bradykardia (wolna czynność serca), • zaburzenia snu, • depresja, • astenia (osłabienie), • skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu) u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, • osłabienie mięśni lub kurcze mięśni.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) • zaburzenia słuchu, • alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, • zmniejszone wydzielanie łez (należy uwzględnić, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe), • zapalenie wątroby, które może powodować zażółcenie skóry lub oczu, • zmiany w wynikach niektórych badań krwi, dotyczących czynności wątroby (zwiększenie aktywności AlAT i AspAT) lub stężenia triglicerydów w surowicy, • reakcje alergiczne, takie jak świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia cięższych reakcji alergicznych, do których mogą należeć: obrzęk twarzy, szyi, języka, jamy ustnej lub gardła, lub trudności w oddychaniu, • zaburzenia potencji, • koszmary senne, omamy, • omdlenie.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) • zapalenie spojówek (podrażnienie lub zaczerwienienie oczu), • łysienie, • wystąpienie lub nasilenie łuszczących się zmian na skórze (łuszczyca), zmiany łuszczycopodobne.

Nie wolno stosować leku Concor w następujących przypadkach: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka astma, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia krążenia krwi w kończynach (jak zespół Raynauda), które mogą powodować mrowienie, blednięcie bądź sinienie palców rąk lub stóp, 
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny, czyli rzadko występujący nowotwór nadnerczy,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną, czylistan, w którym odczyn krwi (pH) jest nieprawidłowy,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność serca, 
 • jeśli u pacjenta ulegnie nasileniu niewydolność serca i konieczne jest dożylne podawanie leków zwiększających kurczliwość serca, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono objawy wolnej czynnościserca, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono objawy niskiego ciśnienia tętniczego,
 • jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca powodujące bardzo wolną lub nierówną pracę serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki), przy braku rozrusznika,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny, czyli ostre, groźne zaburzenie pracy serca prowadzące do niskiego ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.

 

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Concor należy porozmawiać z lekarzem; lekarz może uznać, że konieczna jest szczególna ostrożność (na przykład podanie dodatkowych leków lub częstsze przeprowadzenie kontroli):

 • cukrzyca; 
 • ścisła głodówka;
 • niektóre choroby serca (takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej w spoczynku - dławica Prinzmetala); 
 • lżejsze zaburzenia krążenia krwi w kończynach; 
 • lżejsza astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc;
 • występowanie łuszczących się zmian skórnych (łuszczyca), również w wywiadzie;
 • zaburzenie czynności tarczycy;
 • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy. 

Poza tym należy powiedzieć lekarzowi, jeśli planowane jest:

 • leczenie odczulające (np. w celu uniknięcia kataru siennego), ponieważ Concormoże zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej lub zwiększać nasilenie takiej reakcji;
 • zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, ponieważ Concormoże zmieniać reakcję organizmu na podawane leki.

 

Nie zaleca się stosowania leku Concor u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Nie należy stosować poniższych leków razem z lekiem Concor bez specjalnego zalecenia lekarza:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, jak werapamil i diltiazem);
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna. Nie należy jednak przerywać przyjmowania tych leków bez porozumienia się z lekarzem.

 

Istnieje ryzyko, że stosowanie leku Concor w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy można przyjmować Concor w czasie ciąży. Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Concor.

Lek, w zależności od tego, jak jest tolerowany, może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia, po zwiększeniu dawki lub po zmianie leków, jak również w razie łączenia leku z alkoholem.

Doustnie, o stałej porze. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletek należy zażywać rano, przed, podczas lub po śniadaniu. Należy je połknąć w całości, wraz z pewną ilością płynu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Concor: W przypadku przyjęcia większej dawki leku Concor niż zalecana, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, jakie działania należy podjąć. Do objawów przedawkowania należy: zwolnienie czynności serca, trudności w oddychaniu, znaczny spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy lub drgawki (spowodowane zmniejszeniemstężenia cukru we krwi).

Pominięcie zastosowania leku Concor: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Następnego dnia rano należy przyjąć zaleconą dawkę.

Przerwanie stosowania leku Concor: Nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku Concor o ile nie zaleci tego lekarz. W przeciwnym razie choroba może się zaostrzyć.

Substancją czynną jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lub 10 mg bisoprololu fumaranu.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, krospowidon, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, wapnia wodorofosforan bezwodny; otoczka tabletki: żelaza tlenek żółty (E 172), dimetykon 100, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, żelaza tlenek czerwony (E 172) [tylko Concor 10].

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po skrócie EXP i na pudełku tekturowym po: „Termin ważności (EXP)”.Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kupujący Concor 10, 10 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Grecja, 30 szt
Kupowali również