Concor Cor 2.5 2,5 mg, tabl.powl.,(i.rów)PhP,Hiszp,28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Concor Cor 2.5 2,5 mg, tabl.powl.,(i.rów)PhP,Hiszp,28 szt

15,75

Kupujący Concor Cor 2.5, 2,5 mg, tabl.powl.,(i.rów)PhP,Hiszp,28 szt
Kupowali również