Concor Cor 5 5 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Rum, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Concor Cor 5 5 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Rum, 30 szt

16,99

Kupujący Concor Cor 5, 5 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Rum, 30 szt
Kupowali również