Convival Chrono 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Convival Chrono 500 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 szt.

35,72

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Padaczka, w napadach uogólnionych: napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne, napady atoniczne, napady nieświadomości.
Padaczka, w napadach częściowych: napady proste lub złożone, napady wtórnie uogólnione, zespół Lennoxa-Gastauta.
Mania, która jest stanem, gdy pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny. Mania występuje w chorobie określanej jako choroba afektywna dwubiegunowa. Lek Convival Chrono może być stosowany w przypadku, gdy nie można zastosować litu.
przeciwdrgawkowe Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, bóle brzucha, biegunka, zwłaszcza na początku leczenia; bardzo rzadko zapalenie trzustki.
Zaburzenia układu nerwowego: uspokojenie, zaburzenia pozapiramidowe; dezorientacja; w pojedynczych przypadkach stan osłupienia lub letargu czasami prowadzącego do przemijającej śpiączki; bardzo rzadko przemijające otępienie, izolowane przemijające objawy parkinsonizmu (sztywność mięśni, drżenia).
Splątanie (dezorientacja).
Rzadkie przypadki uszkodzenia wątroby.
Izolowane i umiarkowane zwiększenie stężenia amoniaku we krwi bez zmian w wynikach testów wątrobowych.
Hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi), zespół niedostosowanego wydzielania hormonu antydiuretycznego.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego: często może wystąpić małopłytkowość (zmniejszona liczba płytek krwi we krwi obwodowej), rzadko niedokrwistość, leukopenia (zmniejszona liczba białych krwinek we krwi obwodowej) lub pancytopenia (zmniejszona liczba czerwonych, białych i płytkowych składników morfologicznych we krwi obwodowej), niewydolność szpiku kostnego, w tym aplazja dotycząca krwinek czerwonych, agranulocytoza.
Zapalenie naczyń.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: mogą wystąpić reakcje skórne, takie jak wysypka oraz często występuje przemijające i (lub) zależne od dawki wypadanie włosów.
Zaburzenia cyklu menstruacyjnego u kobiet.
Osłabienie słuchu, zarówno przemijające jak i nieprzemijające.
Obrzęki kończyn o umiarkowanym nasileniu.
Reakcje nadwrażliwości.
Zwiększenie masy ciała.
Zaburzenia czynności nerek oraz bardzo rzadko mimowolne oddawanie moczu
Uwaga! W przypadku nagłego wystąpienia następujących objawów: osłabienie, brak apetytu, senność, nawracające wymioty i bóle brzucha, żółtaczka (zażółcenie powłok skórnych i białkówek oczu) lub nawrotów napadów padaczkowych, zwłaszcza podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. W przypadku wystąpienia ostrych bólów brzucha należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Bardzo rzadko Convival Chrono może powodować ciężkie zapalenie trzustki.
U niektórych osób, podczas leczenia lekiem Convival Chrono może wystąpić senność, zwłaszcza w przypadku stosowania kilku leków przeciwdrgawkowych lub w przypadku jednoczesnego stosowania benzodiazepin. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów i obsługi
maszyn pacjent powinien upewnić się jak reaguje na leczenie.
Gdy masz uczulenie na walproinian sodu lub którykolwiek składnik leku, stany zapalne wątroby, porfirię, zaburzenia czynności nerek, układowy toczeń rumieniowaty, zaburzenia metaboliczne, zwłaszcza z wrodzonymi niedoborami enzymów, takimi jak niedobór enzymów w cyklu przemian mocznika, ze względu na możliwość zwiększenia stężenia amoniaku we krwi.
Gdy stosujesz inne leki. Niektóre leki mogą wpływać na działanie walproinianu sodu, jak również walproinian sodu może wywierać wpływ na działanie innych leków. Są to następujące leki: leki neuroleptyczne (stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych); leki stosowane w leczeniu depresji, inhibitory MAO; benzodiazepiny stosowane w leczeniu bezsenności i zaburzeń lękowych; inne leki stosowane w leczeniu padaczki, w tym fenobarbital, fenytoina, prymidon, lamotrygina, karbamazepina, felbamat, topiramat; zydowudyna (stosowana w leczeniu zakażeniem wirusem HIV i w leczeniu AIDS); meflochina (stosowana w leczeniu i zapobieganiu malarii); salicylany (kwas acetylosalicylowy); leki przeciwzakrzepowe; cymetydyna (stosowana w leczeniu owrzodzenia żołądka); erytromycyna, ryfampicyna, karbapenem, imipenem i meropenem (antybiotyki). Te leki mogą wpływać na działanie walproinianu sodu i odwrotnie.
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Leku nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie został zalecony przez lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia. Lek w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Nie zaobserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, jednak należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem karmienia piersią podczas przyjmowania leku Convival Chrono.
Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłków.
Uwaga! Walproinian sodu może potęgować działanie alkoholu.
Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia i okresowo podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia należy okresowo wykonywać laboratoryjne testy czynności wątroby. Przed rozpoczęciem leczenia, również przed zabiegiem operacyjnym i w przypadku siniaków
lub samoistnych krwawień zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych (badanie morfologii krwi z rozmazem, w tym liczba płytek krwi, czas krwawienia i ocena testów krzepnięcia).
walproinian sodu

Kupujący Convival Chrono, 500 mg, tabl.o przedł.uw.,50 szt,poj.szkl.
Kupowali również