Coryol Tabletki, 3,125 mg, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Coryol Tabletki, 3,125 mg, 30 szt

7,91

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Coryol jest stosowany w leczeniu: przewlekłej niewydolności serca, wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), dławicy piersiowej (ból lub dyskomfort w klatce piersiowej występujący, kiedy serce nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu).

Coryol zawiera substancję czynną o nazwie karwedylol. Należy on do grupy leków zwanych lekami beta-adrenolitycznymi. Coryol działa poprzez zwiotczenie i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżyć ciśnienie krwi. W przypadku przewlekłej niewydolności serca ułatwia on sercu pompowanie krwi do organizmu. W przypadku dławicy piersiowej pozwala on zatrzymać ból w klatce piersiowej. Oprócz leku Coryol lekarz może dodatkowo przepisać pacjentowi inne leki pomagające leczyć jego chorobę.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): - Zawroty głowy. - Ból głowy. - Uczucie osłabienia i zmęczenia. - Problemy z sercem. Do objawów należą: ból w klatce piersiowej, zmęczenie, spłycenie oddechu, obrzęki rąk i nóg. - Niskie ciśnienie krwi. Do objawów należą: zawroty głowy lub uczucie ,,pustki w głowie’’. Zawroty głowy, ból głowy, osłabienie lub zmęczenie są zwykle łagodne, a ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne na początku leczenia.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): - Zakażenia dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli), zapalenie płuc, zakażenia nosa i gardła (zakażenia górnych dróg oddechowych). Do objawów należą: sapanie, spłycenie oddechu, ucisk w klatce piersiowej i ból gardła. - Zakażenia dróg moczowych, które mogą spowodować trudności z wydalaniem z organizmu wody. - Mała liczba czerwonych krwinek (anemia). Do objawów należą: uczucie zmęczenia, blada skóra, palpitacje oraz spłycenie oddechu. - Zwiększenie masy ciała. - Wzrost stężenia cholesterolu (potwierdzony badaniem krwi). - Utrata kontroli stężenia cukru we krwi u osób z cukrzycą. - Przygnębienie. - Problemy ze wzrokiem, ból lub suchość oczu w wyniku wytwarzania mniejszej ilości łez. - Spowolnienie akcji serca. - Zawroty głowy lub uczucie ,,pustki w głowie’’ po wstaniu. - Zatrzymywanie płynów. Do objawów należą: uogólniony obrzęk ciała, obrzęk części ciała (np.: dłoni, stóp, kostek i nóg) oraz wzrost ilości krwi w organizmie. - Problemy z krążeniem krwi w rękach i nogach. Do objawów należą: zimne dłonie i stopy, bladość, mrowienie i ból palców oraz ból nóg nasilający się przy chodzeniu. - Problemy z oddychaniem. - Nudności lub wymioty. - Biegunka. - Niestrawność. - Ból, prawdopodobnie w obrębie dłoni i stóp. - Problemy z nerkami, w tym zmiana częstości oddawania moczu.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): - Zaburzenia snu. - Omdlenia. - Mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp. - Problemy ze skórą, w tym wysypki, które mogą obejmować duże powierzchnie ciała, pokrzywka, świąd i sucha skóra. - Wypadanie włosów. - Zaburzenia erekcji. - Zaparcia.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów): - Mała liczba płytek krwi. Do objawów należą: zasinienia i krwawienia z nosa. - Obrzęk błony śluzowej nosa (uczucie zatkania nosa). - Suchość w jamie ustnej.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): - Mała liczba białych krwinek. Do objawów należą: zakażenia jamy ustnej, dziąseł, gardła i płuc. - Reakcje alergiczne (nadwrażliwości). Do objawów mogą należeć: trudności z oddychaniem lub przełykaniem spowodowane nagłym obrzękiem gardła lub twarzy lub obrzęk dłoni, stóp i kostek lub ciężkie reakcje skórne. - Problemy z nerkami potwierdzone badaniami krwi. - Niektóre kobiety mogą mieć trudności z kontrolowaniem pęcherza moczowego podczas oddawania moczu (nietrzymanie moczu). Stan ten ulega zwykle poprawie po przerwaniu leczenia.

Kiedy nie stosować leku Coryol:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na karwedylol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • w przypadku nasilenia niewydolności serca w ostatnim czasie (znaczne zatrzymywanie płynów lub trudności w oddychaniu, nawet w pozycji siedzącej) i przyjmowania dożylnie leków wspomagających pracę serca; 
 • jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiły trudności w oddychaniu związane z astmą lub z obturacyjną chorobą płuc; 
 • jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą; 
 • jeśli u pacjenta występują pewne szczególne wady serca [zwane blokiem przedsionkowo-zatokowym (AV) II lub III stopnia (chyba, że wszczepiono stały stymulator serca) lub blok zatokowo-przedsionkowy]; 
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny);
 • jeśli u pacjenta występuje bardzo wolna akcja serca; 
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi; 
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia stężenia kwasów we krwi („kwasica metaboliczna”); 
 • jeśli u pacjenta występuje guz na jednym z nadnerczy („guz chromochłonny”), który nie jest leczony; 
 • jeśli u pacjenta występuje choroba zwana dławicą Prinzmetala (ból w klatce piersiowej występujący podczas spoczynku); 
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia tętnic obwodowych (tętnice zostały uszkodzone lub zablokowane i nie mogą rozprowadzać krwi);
 • w przypadku dożylnego przyjmowania werapamilu lub diltiazemu.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Coryol należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występuje niestabilna czynność układu sercowo-naczyniowego po zawale serca;
 • u pacjenta występują problemy z nerkami; 
 • u pacjenta występuje cukrzyca (wysoki poziom cukru we krwi); 
 • pacjent nosi szkła kontaktowe;
 • pacjent ma problemy z naczyniami krwionośnymi (choroba naczyń obwodowych); 
 • pacjent w przeszłości miał problemy z tarczycą; 
 • u pacjenta w przeszłości wystąpiła ciężka reakcja alergiczna (np. nagły obrzęk powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk dłoni, stóp i kostek lub ciężka wysypka); 
 • u pacjenta występuje alergia lub pacjent poddawany jest leczeniu odczulającemu; 
 • pacjent ma zaburzenia krążenia krwi w palcach dłoni i stóp (objaw Raynauda); 
 • u pacjenta po przyjęciu leków beta-adrenolitycznych wystąpiła łuszczyca; 
 • u pacjenta występuje dławica piersiowa nazywana dławicą piersiową typu Prinzmetala; 
 • u pacjenta stwierdzono słaby metabolizm debryzochiny (substancja, która oddziałując na nerwy obniża ciśnienie krwi); lekarz będzie uważnie monitorować pacjenta na początku leczenia.

 

Lek Coryol nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to także leków wydawanych bez recepty i leków ziołowych. Wynika to z faktu, że lek Coryol może wpływać na działanie innych leków, a niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Coryol. W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków: 

 • inne leki stosowane w chorobach serca lub wysokim ciśnieniu krwi, w tym: diuretyki, blokery kanału wapniowego (np. diltiazem, werapamil lub amiodaron) oraz digoksyna;
 • leki powodujące deplecję katecholaminy (np. rezerpina oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), takie jak izokarboksyd i fenelzyna [stosowane w leczeniu depresji]), fluoksetyna (stosowana w leczeniu depresji);
 • leki przeciwcukrzycowe, takie jak insulina lub metformina;
 • klonidyna (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, migreny oraz uderzeń gorąca podczas menopauzy);
 • ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń);
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu niestrawności, zgagi i wrzodów żołądka); 
 • cyklosporyna (stosowana po przeszczepach narządów);
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); 
 • estrogeny (stosowane w hormonalnej terapii zastępczej); 
 • kortykosteroidy (stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego lub reakcji alergicznych); 
 • ergotamina (stosowana w leczeniu migreny);
 • leki rozszerzające oskrzela (stosowane w leczeniu ucisku w klatce piersiowej i duszności związanej z astmą lub innymi chorobami układu oddechowego).

 

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. O ile lekarz nie zaleci inaczej, leku Coryol nie należy stosować w czasie ciąży, planowania ciąży lub karmienia piersią.

Podczas przyjmowania leku Coryol mogą wystąpić zawroty głowy. Najbardziej prawdopodobne jest to na początku leczenia, w przypadku zmiany dawkowania lub po wypiciu alkoholu. W takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Jeśli podczas przyjmowania leku Coryol wystąpią inne problemy, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na prowadzenie pojazdów lub obsługę maszyn, należy porozmawiać z lekarzem.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając odpowiednią ilością wody.
 
Uwaga! Preparatu Coryol nie należy odstawiać nagle, bez porozumienia z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coryol: Po przyjęciu większej dawki leku Coryol niż zalecana lub po przyjęciu leku Coryol przez inną osobę należy porozmawiać z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana mogą wystąpić następujące objawy: spowolnienie akcji serca, zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie, spłycenie oddechu, sapanie lub silne zmęczenie.

Pominięcie zastosowania leku Coryol: W przypadku pominięcia dawki leku należy ją zażyć zaraz po przypomnieniu sobie. Jednakże, jeśli zbliża się pora kolejnej dawki, dawkę pominiętą należy opuścić. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Coryol: Nie wolno przerywać stosowania leku Coryol bez konsultacji z lekarzem. Lekarz może zdecydować o stopniowym odstawianiu leku Coryol w ciągu od 1 do 2 tygodni.

Substancją czynną leku jest karwedylol. Każda tabletka zawiera 3,125 mg karwedylolu.

Pozostałe składniki leku to laktoza jednowodna, sacharoza, krospowidon, powidon K25, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Coryol zawiera laktozę jednowodną i sacharozę (pewien rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Kupujący Coryol 3.125 mg, 3,125 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również