Crohnax 1000 mg, czopki, 15 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Crohnax 1000 mg, czopki, 15 szt

44,97

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Crohnax jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym stosowanym w celu leczenia zaostrzeń i zapobiegania nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy.

Mesalazyna wykazuje działanie przeciwzapalne. Po podaniu doodbytniczym czopki działają głównie miejscowo na błonę śluzową.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (występują u 1 do 10 osób na 100): zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy; zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie zmęczenia, osłabienie, złe samopoczucie.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): – zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, nudności, wymioty;

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): – zaburzenia nerek i dróg moczowych: ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek; – zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka polekowa, reakcje skórne; – zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wyłysienie; – zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: toksyczne uszkodzenie wątroby; – zaburzenia żołądka i jelit: ostre zapalenie trzustki; – zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: śródmiąższowe zapalenie płuc, skurcz oskrzeli, reakcje ze strony układu oddechowego; – zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, małopłytkowość; – zaburzenia serca: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia.

Leku Crohnax nie należy stosować jeśli u pacjenta występują:

 • nadwrażliwość (uczulenie) na mesalazynę; 
 • nadwrażliwość (uczulenie) na pozostały składnik tego leku
 • nadwrażliwość (uczulenie) na kwas salicylowy i jego pochodne, które są zawarte w lekach przeciwbólowych i stosowanych w przeziębieniu; 
 • ciężkie zaburzenia nerek lub wątroby; 
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; 
 • choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi.
 • Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Crohnax należy poinformować lekarza o przebyciu lub aktualnie występującej chorobie nerek i (lub) wątroby, chorobie płuc, zwłaszcza o astmie oskrzelowej oraz nadwrażliwości (uczuleniu) na sulfasalazynę. Przed rozpoczęciem stosowania leku Crohnax należy omówić to z lekarzem. Przed rozpoczęciem lub w czasie trwania leczenia lekarz może zalecić badania krwi i moczu.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • leków stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości, rozrzedzenia krwi (pochodne kumaryny, acenokumarol);
 • leków o silnym działaniu przeciwalergicznym, przeciwzapalnym (glikokortykosteroidy); 
 • leków stosowanych w cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika); 
 • leku stosowanego m.in. w leczeniu nowotworów, łuszczycy i chorób reumatoidalnych (metotreksat); 
 • leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (probenecyd lub sulfinpirazon); 
 • leków o działaniu moczopędnym, obniżających ciśnienie krwi (furosemid, spironolakton); 
 • leku stosowanego w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna); 
 • leków stosowanych po przeszczepach narządów, hamujących działanie układu odpornościowego (azatiopryna, 6-merkaptopuryna).

O stosowaniu leku Crohnax u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią decyduje lekarz.

Crohnax nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doodbytniczo. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Crohnax: Dotychczas nie odnotowano przypadków zatrucia. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Crohnax: Należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Doodbytniczo. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Crohnax,1000 mg, czopki, 15 szt
Kupowali również