Cusi Erythromycin 0.5% Maść oczna, import równoległy, 5 g


Zdjęcie podglądowe recepty

Cusi Erythromycin 0.5% Maść oczna, import równoległy, 5 g

22,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Lek wskazany jest w leczeniu zakażeń oka i przydatków oka wywołanych przez bakterie wrażliwe na erytromycynę. Może też być stosowany do zapobiegania niektórym zakażeniom oka u noworodków.

Lek Cusi Erythromycin 0,5% jest jałową maścią do oczu. Zawiera substancję czynną erytromycynę w stężeniu 5 mg na 1 g maści. Erytromycyna należy do grupy leków zwanych antybiotykami. Działa bakteriobójczo.

Podczas stosowania leku Cusi Erythromycin 0,5% obserwowano następujące działania niepożądane. Częstość występowania tych działań jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Ogólne działania niepożądane: uczulenie (nadwrażliwość).

Kiedy nie stosować leku Cusi Erythromycin 0,5%:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Cusi Erythromycin 0,5% należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  • Lek Cusi Erythromycin 0,5% należy stosować wyłącznie do oczu. 
  • Po każdym użyciu należy dokładnie zamknąć tubkę. 
  • Jeśli pacjent stosuje lek Cusi Erythromycin 0,5% przez dłuższy czas, mogą rozwinąć się u niego bakterie lub grzyby niewrażliwe na erytromycynę.

 

Brak specjalnych zaleceń dotyczących stosowania leku u dzieci. Lek stosuje się w profilaktyce zapalenia gałki ocznej u noworodków. Należy go wówczas podać jednorazowo.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotychczas brak jest doniesień, by inne leki stosowane równolegle z lekiem Cusi Erythromycin 0,5% powodowały nasilenie istniejących lub wystąpienie nowych działań niepożądanych.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Możliwość stosowania leku przez kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią powinna być oceniona przez lekarza. Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Maści do oczu mogą powodować niewyraźne widzenie i dlatego nie należy ich stosować, gdy pacjent zamierza prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny. Przejściowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli po zakropleniu wystąpi niewyraźne widzenie, z rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyn należy zaczekać do momentu aż powróci ostrość widzenia.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podanie zewnętrzne, do oka lub w okolice oka. Jeśli pacjent stosuje inne leki w postaci kropli lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podawaniem kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cusi Erythromycin 0,5%: W razie przedawkowania nadmiar leku można wypłukać z oka letnią wodą. Nie należy podawać dodatkowej ilości leku do oka, aż do czasu podania kolejnej dawki o zwyczajowej porze.

Pominięcie zastosowania leku Cusi Erythromycin 0,5%: Jeżeli pacjent zapomni o zastosowaniu leku Cusi Erythromycin 0,5% powinien kontynuować leczenie podając kolejną dawkę leku zgodnie ze schematem dawkowania. Jeżeli zbliża się pora podania następnej dawki, należy pominąć dawkę, o której zapomniano i kontynuować leczenie według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Cusi Erythromycin 0,5%: Należy wystrzegać się przedwczesnego przerywania leczenia.

Substancją czynną leku jest erytromycyna. 1 g maści zawiera 5 mg erytromycyny.

Pozostałe składniki to: cholesteryna (cholesterol), parafina biała miękka, parafina płynna.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać tubkę szczelnie zamkniętą. Lek może być stosowany tylko przez jedną osobę. Lek należy wyrzucić po zakończeniu leczenia.

Kupujący Cusi Erythromycin 0.5%,5mg/g,masc d/oczu,(i.row)InPh,Hi,3,5g
Kupowali również