Cusi Erythromycin 0.5% Maść,oczna(i.rów),InPh,Hiszp,3,5 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Cusi Erythromycin 0.5% Maść,oczna(i.rów),InPh,Hiszp,3,5 g

18,25

Kupujący Cusi Erythromycin 0.5%,5mg/g,maść d/oczu,(i.rów)InPh,Hi,3,5g
Kupowali również