Dalacin T żel 1% (10mg/g), 30g (import równoległy)


Zdjęcie podglądowe recepty

Dalacin T żel 1% (10mg/g), 30g (import równoległy)

45,98

Leczenie trądziku pospolitego.

Dalacin T w postaci żelu zawiera substancję czynną klindamycynę w postaci klindamycyny fosforanu. Po zastosowaniu na skórę klindamycyny fosforan zostaje przekształcony w klindamycynę, antybiotyk o działaniu przeciwbakteryjnym. Klindamycyna działa na bakterie Propionibacterium acnes, będące jedną z przyczyn trądziku pospolitego.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Po zastosowaniu leku Dalacin T mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

  • podrażnienie skóry, przetłuszczenie skóry, nadmierne wysuszenie skóry.

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

  • pokrzywka.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 1 000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

  • zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

  • zapalenie mieszków włosowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne;
  • ból oka;
  • ból brzucha, rzekomobłoniaste zapalenie jelit;
  • kontaktowe zapalenie skóry.

Nadwrażliwość na klindamycynę, linkomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Klindamycyna do stosowania miejscowego jest przeciwwskazana u pacjentów, u których w trakcie stosowania antybiotyków występowało zapalenie okrężnicy.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Należy unikać kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi i zranioną skórą. W razie przypadkowego kontaktu należy przemyć oczy, błony śluzowe lub zranioną skórę chłodną wodą. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia wystąpi biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa lub bóle brzucha, gdyż mogą to być objawy rzekomobłoniastego zapalenia jelit (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile). Ta choroba, będąca powikłaniem antybiotykoterapii, może mieć przebieg zagrażający życiu. Natychmiast po rozpoznaniu rzekomobłoniastego zapalenia jelit, lekarz powinien zalecić zaprzestanie  stosowania leku Dalacin T i wdrożyć odpowiednie leczenie. Nie należy przyjmować środków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco. Należy poinformować lekarza jeśli w przeszłości wystąpiło zapalenie jelit związane z antybiotykoterapią, o chorobie Crohna lub o przebyciu wrzodziejącego zapalenia jelit. Dalacin T powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do alergii. Przedłużające się stosowanie leku Dalacin T powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

 

Dzieci:

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

 

Dalacin T a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Klindamycyna hamuje przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe, dlatego należy ostrożnie stosować lek u pacjentów, u których stosuje się leki zwiotczające mięśnie. Zaobserwowano antagonistyczne działanie pomiędzy klindamycyną a erytromycyną. Wykazano oporność krzyżową (oporność na leki z danej grupy) pomiędzy klindamycyną a linkomycyną.

 

Ciąża i karmienie piersią:  

Nie ma badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dalacin T u kobiet w ciąży. Lek może być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Dalacin T na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Substancje pomocnicze w preparacie:

Lek Dalacin T zawiera glikol propylenowy (E 1520) i metylu hydroksybenzoesan (E 218) Ten lek zawiera 50 mg glikolu propylenowego i 3 mg metylu hydroksybenzoesanu w każdym gramie żelu. Metylu hydroksybenzoesan może powodować reakcje alergiczne (możliwe rekcje typu późnego).

Dorośli i młodzież:
Nanosić cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę. Nie zaleca się wmasowywania żelu w skórę.

Uwaga! Nie stosować na błony śluzowe i uszkodzoną skórę. Należy chronić oczy i zachować ostrożność podczas aplikowania leku w okolicy ust.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dalacin T:

Lek stosowany miejscowo może wchłaniać się w ilościach powodujących ogólne działania niepożądane klindamycyny. 

 

Pominięcie zastosowania leku Dalacin T:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki, lek należy zastosować tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki.

 

Substancja czynna: Fosforan klindamycyny

Substancje pomocnicze: Alantoina Metylu hydroksybenzoesan (E 218) Glikol propylenowy (E 1520) Glikol polietylenowy Carbomer 934 P Sodu wodorotlenek (40%) Woda oczyszczona

 

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie zamrażać.

 

Kupujący Dalacin T, 10 mg/g (1%), zel,(i.row),InPh,Grecja, 30 g
Kupowali również